TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực Hành Giải Phẫu - Sinh Lý 1

Mô tả chi tiết: Học phần Thực hành giải phẫu – sinh lý 1 gồm 2 khối kiến thức chính: - Giải phẫu: phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cơ thể người, cấu trúc và chức năng của các tế bào và mô, hệ cơ, giác quan, hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ xương khớp và hệ hô hấp. - Sinh lý: phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về hiện tượng thNm thấu sức bền hồng cầu, hệ thần kinh và hệ hô hấp.
Giải phẫu - sinh lý : sách dùng cho trung học y tế / Nguyễn Văn Huy, Lê Bá Thúc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu sinh lý : Dùng cho sinh viên đại học Điều dưỡng. Tập 1 / Đỗ Đình Xuân...[et al]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2009
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu sinh lý : Dùng cho sinh viên đại học Điều dưỡng. Tập 2 / Đỗ Đình Xuân...[et al]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2009
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu sinh lý : Sách dùng để dạy và học trong các trường Trung học y tế / Đinh Quế Châu, Dương Hữu Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2005
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải phẫu sinh lý 1 : dành cho sinh viên dược / Nguyễn Phúc Minh Châu, Nguyễn Hồng Hà, Vũ Thị Phương Mai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giải phẫu sinh lý người : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Thị Hiền (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2016
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình giải phẫu - sinh lý vật nuôi : Dùng trong các trường THCN / Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Đình Nhung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 636.0892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình giải phẫu sinh lý động vật nuôi / Nguyễn Thị Thành.
Thông tin xuất bản: Bảo Lộc : Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc,  2012
Ký hiệu phân loại: 636.0892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành giải phẫu - sinh lý 2 / Lê Hồng Hà, Lưu Huỳnh Ngọc Dũng, Vũ Thị Phương Mai.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành giải phẫu - sinh lý 2 / Lê Hồng Hà...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành giải phẫu sinh lý 1 : dành cho sinh viên dược / Nguyễn Phúc Minh Châu, Nguyễn Hồng Hà, Vũ Thị Phương Mai.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Sách giáo trình