TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Độc chất học lâm sàng


A textbook of modern toxicology / edited by Ernest Hodgson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Animal models in toxicology / Shayne Cox Gad.
Thông tin xuất bản: Boca Raton CRC Press  2016
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Animal models in toxicology / edited by Shayne C. Gad.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC/Taylor & Francis,  2007.
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biochemical Toxicology : Heavy Metals and Nanomaterials
Thông tin xuất bản: London, United Kingdom : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biomarkers in toxicology / edited by Ramesh C. Gupta, DVM, MVSc, PhD, DABT, FACT, FACN, FATS, Professor and Head, Toxicology Department, Breathhitt Veterinary Centre, Murray State University, Hopkinsville, Kentucky, United States.
Thông tin xuất bản: Waltham, MA : Elsevier/Academic Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Casarett and Doull's toxicology : the basic science of poisons / edited by Curtis D. Klaassen.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Casarett and Doull's toxicology : the basic science of poisons / editor, Curtis D. Klaassen.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education,  c2013.
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Casarett and Doull's Toxicology : the basic science of poisons / editor: Curtis D. Klaassen elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical ,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Casarett and Doull's toxicology : the basic science of poisons [electronic resource] / editor, Curtis D. Klaassen.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chemical warfare toxicology / edited by Franz Worek, Bundeswehr Institute of Pharmacology and Toxicology, Munich, Germany, John Jenner, Defence Science and Technology Laboratory, Porton Down, UK, Horst Thiermann, Bundeswehr Institute of Pharmacology and Toxicology, Munich, Germany.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical toxicology / Marsha D. Ford ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Saunders,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computational Toxicology : Rick Assessment for pharmaceutical and environmental chemical / Sean Ekins.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Độc chất học : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Trần Thanh Nhãn (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Độc chất học công nghiệp và dự phòng nhiễm độc / Hoàng Văn Bính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.902
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Độc chất học và vệ sinh an toàn nông sản - thực phẩm / Dương Thanh Liêm (chủ biên), Trần Văn An, Nguyễn Quang Thiệu.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Nông nghiệp,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.954
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Độc học thực phẩm = : Food toxicology / Lê Huy Bá (chủ biên), Nguyễn Xuân Hoàn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 615.954
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ecosystems and human health : toxicology and environmental hazards / Richard B. Philp.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.902
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Exposure Toxicology in Caenorhabditis elegans [electronic resource] / by Dayong Wang.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 615.90072
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Food and nutritional toxicology elektronisk ressurs / Stanley T. Omaye
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press ,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.954
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of food toxicology / S.S. Deshpande.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of Toxicology / Michael J. Derelanko,Carol S. Auletta
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hayes' principles and methods of toxicology [electronic resource] / edited by A. Wallace Hayes and Claire L. Kruger.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis/CRC,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Herbal Products [electronic resource] : Toxicology and Clinical Pharmacology / edited by Timothy S. Tracy, Richard L. Kingston.
Thông tin xuất bản: Totowa, NJ : Humana Press Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.952
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to food toxicology / Takayuki Shibamoto, Leonard Bjeldanes.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Academic Press/Elsevier,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.954
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Introduction to food toxicology / Takayuki Shibamoto, Leonard F. Bjeldanes.
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press,  1993
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical Toxicology
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Modern Medical Toxicology[electronic resource].
Thông tin xuất bản: New Delhi : Jaypee Brothers Pvt. Ltd.,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Molecular and cellular toxicology : an introduction / Dr. Lesley A. Stanley.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.907
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nanotoxicology in Humans and the Environment [electronic resource] / edited by Jamie R. Lead, Shareen H. Doak, Martin J.D. Clift.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2021.
Ký hiệu phân loại: 615.90072
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Nanotoxicology in Safety Assessment of Nanomaterials [electronic resource] / edited by Henriqueta Louro, Maria João Silva.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 615.90072
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Poisoning and toxicology handbook / -
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Poisoning and toxicology handbook / Jerrold B. Leikin, Frank P. Paloucek.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Preclinical development handbook [electronic resource] . Toxicology / [edited by] Shayne Cox Gad.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley-Interscience,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Principles of biochemical toxicology elektronisk ressurs / John Timbrell
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor & Francis ,  2000
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Principles of toxicology testing / Frank A. Barile.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.907
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The toxicology of methanol / edited by John J. Clary.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley ,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Toxicology and clinical pharmacology of herbal products / edited by Melanie Johns Cupp.
Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. : Humana Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 615.952
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Toxicology at Environmentally Relevant Concentrations in Caenorhabditis elegans [electronic resource] / by Dayong Wang.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 615.90072
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Toxicology in the Middle Ages and Renaissance
Thông tin xuất bản: Elsevier/Academic Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.90094
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Toxicology of 1--3-beta-glucans : glucans as a marker for fungal exposure / edited by Shih-Houng Young and Vincent Castranova.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.95295
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Toxicology of 1--3-beta-glucans : glucans as a marker for fungal exposure / edited by Shih-Houng Young and Vincent Castranova.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis,  2005.
Ký hiệu phân loại: 615.95295
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Toxicology of solvents [electronic resource] / Maeve McParland, Nicola Bates
Thông tin xuất bản: Shawbury, U.K. : Rapra Technology Ltd. ,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.902
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng