TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Bào chế


Bào chế đông dược / Nguyễn Đức Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bào chế đông dược / Nguyễn Đức Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bào chế đông dược / Nguyễn Nhược Kim (tác giả),.... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bào chế SMEDDS và S-SMEDDS mang Cyclosporine A với tá dược phối hợp dầu thực vật / Huỳnh Thị Ngân Giang; Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Bùi Nguyễn Như Quỳnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Bào chế và sinh dược học . Tập 1 / Lê Quang Nghiệm (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bào chế và sinh dược học : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Lê Quan Nghiệm (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bào chế và sinh dược học. Tập 1 / Nguyễn Đăng Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2021
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ bào chế dược phẩm : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Hoàng Minh Châu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ bào chế dược phẩm : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Hoàng Minh Châu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. tập 1 / Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. tập 2 / Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật chế biến và bào chế thuốc cổ truyền / Phạm Xuân Sinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số chuyên đề về bào chế hiện đại : Tài liệu đào tạo sau đại học / Nguyễn Văn Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học /  2005.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số vấn đề cơ bản và hiện đại về công nghệ bào chế các dạng thuốc / Hoàng Ngọc Hùng, Vũ Chu Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu bào chế gel in situ chứa ranitidin hydrochlorid / Trần Quang Huy, Lê Bá Ánh, Phạm Hoài Hoàng Lan; Nguyễn Hữu Phước (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu bào chế gel nhũ tương chưa terbinafine hydrochloride / Huỳnh Thị Tường Vi; Nguyễn Thùy Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu bào chế hệ vi tự nhũ chứa simvastatin / Huỳnh Thanh Duy; Nguyễn Thị Đức Hạnh, Nguyễn Thị Chung (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu bào chế lotion chứa L-menthol và methyl salicylat / Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Thùy Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu bào chế viên nén rã nhanh diclofenac natri 50 mg / Trần Minh Khánh; Vũ Lê Ngọc (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Study guide for Pharmacology and the nursing process, seventh edition, Linda Lane Lilley, Shelly Rainforth Collins, Julie S. Snyder / study guide prepared by Julie S. Snyder ; student study tips by Diane Savoca.
Thông tin xuất bản: St. Louis, Missouri : Elsevier/Mosby,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.1024613
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành bào chế 1 / Nguyễn Hữu Phúc, Lê Khắc Tuấn, Vũ Lê Ngọc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành bào chế 2 / Nguyễn Hữu Phúc, Lê Khắc Tuấn,Vũ Lê Ngọc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành bào chế và sản xuất dược phẩm / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành bào chế và sản xuất dược phẩm 2 / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược khoa 1 bào chế và kỹ thuật phòng thí nghiệm / Trần Đình Duy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tiểu phân nano : Kỹ thuật bào chế, phân tích tính chất ứng dụng trong ngành dược / Nguyễn Minh Đức, Trương Công Trị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng