TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Dược dịch tễ


Các nguyên lý cơ bản của dịch tễ học : Nhập môn dịch tễ học và thống kê sinh học ứng dụng / Lê Vũ Anh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  1997
Ký hiệu phân loại: 614.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở của phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thú ý / Nguyễn Như Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2001
Ký hiệu phân loại: 636.08944
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dịch tễ dược học : Sách đào tạo dược sĩ Đại học / Nguyễn Thanh Bình (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2014
Ký hiệu phân loại: 614.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dịch tễ học - chìa khóa của dự phòng sách song ngữ Việt - Anh y tế công cộng = Epidemiology key to prevention / Klaus Krickeberg, Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phạm Văn Trọng; Klaus Krickeberg; Phạn Vũ Diễm Hằng, Phạm Công Kiêm...[và những người khác dịch].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học ,  2014
Ký hiệu phân loại: 614.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dịch tễ học : giáo trình / Đinh Thanh Huề (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Huế : Đại học Y Huế ,  2006
Ký hiệu phân loại: 614.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dịch tễ học lâm sàng. Tập 2 / Dương Đình Thiện, Dương Thị Kiều Uyên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2004
Ký hiệu phân loại: 614.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dịch tễ học thú y / Trần Thị Dân, Lê Thanh Hiền.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Nông Nghiệp,  2007
Ký hiệu phân loại: 636.089
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dịch tễ học thú y ứng dụng / Nguyễn Văn Long,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2013
Ký hiệu phân loại: 636.089
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dịch tễ học ứng dụng trong nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp : Sách đào tạo sau đại học / Khương Văn Duy (chủ biên),... [ và những người khác]; Dương Đình Thiện, Nguyễn Khắc Hải (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 614.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dịch tễ học và quản lý dịch bệnh trên đàn gia súc / Lê Trung Kiên.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 636.089
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Dinh dưỡng - quan điểm dịch tễ học = Nutrition - The Epidemiologic Viewpoint / Krickeberg Klaus...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2019
Ký hiệu phân loại: 614.5939
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình Dịch tễ học một số bệnh phổ biến / Đào Thị Minh An...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2019
Ký hiệu phân loại: 614.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khảo sát một số ứng dụng an toàn sinh học và đặc điểm dịch tễ của dịch PRRS trong năm 2010 trên 3 đơn vị huyện tại tỉnh Tiền Giang / Nguyễn Thị Mến; Nguyễn Thị Phước Ninh, Trần Thị Dân (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 636.40896
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích một số yếu tố nguy cơ xây dựng bản đồ dịch tễ và đánh giá hiệu quả phòng bệnh dịch tả heo bằng vắc - xin tại Tiền Giang / Thái Quốc Hiếu; Trần Thị Dân, Trần Đình Tú (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Nông lâm,  2010
Ký hiệu phân loại: 636.4089
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
 
Vệ sinh môi trường dịch tễ : Dịch tễ học cơ bản và dịch tễ học môi trường. Tập 2 / Đào Ngọc Phong (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2008
Ký hiệu phân loại: 614.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Vệ sinh môi trường dịch tễ. Tập 1 / Đào Ngọc Phong (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2009
Ký hiệu phân loại: 614.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng