TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Dược động học


Applied clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of psychopharmacological agents / Michael W. Jann, Scott R. Penzak, Lawrence J. Cohen, editors.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.788
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical pharmacokinetics / John E. Murphy
Thông tin xuất bản: Bethesda, MD : American Society of Health-System Pharmacists,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical pharmacokinetics : concepts and applications / Malcolm Rowland, Thomas N. Tozer.
Thông tin xuất bản: Baltimore : Williams & Wilkins,  1995.
Ký hiệu phân loại: 615.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Concepts in clinical pharmacokinetics / Joseph T. DiPiro ... [et al.].
Thông tin xuất bản: USA : American Society of Health-System Pharmacists, Inc,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược động học đại cương : Tài liệu tham khảo dành cho đại học và sau đại học / Mai Phương Mai.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược động học những kiến thức cơ bản : tài liệu học tập dành cho học viên trong và sau đại học / Hoàng Thị Kim Huyền (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược động học những kiến thức cơ bản : tài liệu học tập dành cho học viên trong và sau đại học / Hoàng Thị Kim Huyền (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacokinetics and metabolism in drug design / by Dennis A. Smith, Han van de Waterbeemd, and Don K. Walker.
Thông tin xuất bản: Weinheim ; New York : Wiley-VCH,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacokinetics and metabolism in drug design / Dennis A. Smith, Han van de Waterbeemd, Don K. Walker.
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.7
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng