TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Dược học cổ truyền


A textbook of clinical pharmacology and therapeutics.
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chapter Some Remarks on Babylonian Pharmacology
Thông tin xuất bản: Berlin/Boston De Gruyter  2017
Ký hiệu phân loại: 615.10938
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Desk reference of clinical pharmacology / Manuchair Ebadi.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược học cổ truyền toàn tập / Trần Văn Kỳ.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Molecular Pharmacology
Thông tin xuất bản: London,UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pharmacology / Eugene C. Toy ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill Medical,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology demystified / -
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacology in rehabilitation / Charles D. Ciccone.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : F.A. Davis Co.,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng