TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Đảm bảo chất lượng thuốc


Cẩm nang thực hành tốt nhà thuốc hướng dẫn hành nghề trong các nhà thuốc = : Handbook of good pharmacy practice / Cao Minh Quang (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Cẩm nang tra cứu nhanh thuốc / Tào Duy Cần, Hoàng Trọng Quang, Nguyễn Văn Yên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cảnh báo khi dùng thuốc / Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thúy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở hóa học hữu cơ của thuốc hóa dược / Anatoly T.Soldatenkov, Nadezhda M . Kolyadina, Ivan V. Shendri ; Lê Tuấn Anh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại Học Quốc dân Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc : sách đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Ngọc Chiến, Hồ Hoàng Nhân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược học và thuốc thiết yếu : Sách dùng để dạy và học trong các trường trung học y tế / Đỗ Trung Phấn, Nguyễn Đăng Thụ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược học và thuốc thiết yếu : Sách dùng để dạy và học trong các trường trung học y tế / Đỗ Trung Phấn,.... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học ,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. Tập 2- sử dụng thuốc trong điều trị / Hoàng Thị Kim Huyền...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. tập 1, Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng / Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.J Brouwers.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược xã hội : sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả / Hoàng Thy Nhạc Vũ.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kiểm nghiệm thuốc : Dùng trong các trường THCN / Lê Thị Hải Yến (chủ biên), Nguyễn Ninh Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình viết và đọc tên thuốc : Dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp / Nguyễn Thúy Dần, Ma Hồng Nga, Phạm Hằng Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hội đồng thuốc và điều trị : Cẩm nang hướng dẫn thực hành / Kathleen Holloway...[et al]; Đặng Thu Hà...[và những người khác dịch].
Thông tin xuất bản: Hà nội : Tố chức Y tế Thế giới : Trung tâm Khoa học Quản lý Y tế,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc : Dùng cho bác sĩ và dược sĩ tuyến cơ sở / Hoàng Bích Huyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn dùng thuốc trong điều dưỡng cho mọi người / Nguyễn Xuân Thắng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khảo sát xuất xứ công thức thuốc, thiết lập hướng dẫn sử dụng và xác định hàm lượng dung dịch uống levocetirizin 0.5mg/ml ống uống 10mg / Nguyễn Thị Tố Tâm; Lê Thị Kim Khánh, Hoàng Thùy Linh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Kiểm nghiệm thuốc / Trần Tích (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm nghiệm thuốc : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Đặng Văn Hòa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm nghiệm thuốc : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Đặng Văn Hòa (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. tập 1 / Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. tập 2 / Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm. Tập 1- Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp tổng hợp hóa dược và chiết xuất dược liệu / Từ Minh Koóng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm. Tập 2- Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp sinh tổng hợp / Từ Minh Koóng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mims pharmacy cẩm nang nhà thuốc thực hành / UBM Medica.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : UBM Medica ,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số vấn đề cơ bản và hiện đại về công nghệ bào chế các dạng thuốc / Hoàng Ngọc Hùng, Vũ Chu Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nâng quy mô và thẩm định quy trình sản xuất thuốc thành phẩm : Giáo trình đào tạo sau đại học / Nguyễn Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Phúc Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu xây dựng công thức sirô thuốc trẻ em Paracetamol 100mg - Ibuprofen 40mg/5ml / Trần Thị Khánh An; Vũ Lê Ngọc (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu và sản xuất thuốc mỡ / Hoàng Ngọc Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu xây dựng công thức thuốc mỡ tra mắt tetracylin hydrochlorid 1% / Hồ Mỷ Linh; Vũ Lê Ngọc (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện quận 11 năm 2021 / Nguyễn Lê Tâm Thanh; Trương Minh Quang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phản ứng chuyển vị và ứng dụng trong tổng hợp thuốc / Vũ Trần Anh..[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc từ dược thảo / Đoàn Thị Nhung...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp tổng hợp một số nhóm thuốc chống ung thư : Giáo trình đào tạo sau Đại học / Nguyễn Đình Luyện.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành nhận thức thuốc / Nguyễn Thị Phương Trang...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thuốc biệt dược và cách sử dụng / Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thúy, Hoàng Trọng Quang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thuốc thường dùng / Quách Tuấn Vinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thuốc và cách sử dụng / Tào Duy Cần, Hoàng Trọng Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tra cứu thuốc thông dụng & biệt dược : 100.000 Tên thuốc và biệt dược / Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thúy, Hoàng Trọng Quang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định / Lê Ngọc Trọng (chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xác định tạp trong thành phẩm thuốc tiêm truyền tĩnh mạch Paracetamol / Nguyễn Hoàng Nhật Anh; Dương Thị Minh Đào (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xác định tạp trong thành phẩm thuốc tiêm truyền tĩnh mạch Paracetamol / Nguyễn Hoàng Nhật Anh; Dương Thị Minh Đào, Lê Thị Kim Khánh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu các thuốc đánh giá nguy cơ và chiến lược giảm nhẹ ( REMS) / Nguyễn Minh Quang; Võ Phùng Nguyên (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.14
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ