TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Sản xuất thuốc có nguồn gốc sinh học


Bào chế và sinh dược học . Tập 1 / Lê Quang Nghiệm (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bào chế và sinh dược học : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Lê Quan Nghiệm (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bào chế và sinh dược học. Tập 1 / Nguyễn Đăng Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2021
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sản xuất sinh phẩm / Nguyễn Tiến Thắng,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Công nghệ sản xuất sinh phẩm / Nguyễn Tiến Thắng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. tập 1 / Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. tập 2 / Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành công nghệ sản xuất sinh phẩm / Đỗ Thị Tuyến, Huỳnh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình