TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Dược trị liệu nâng cao 3


ADME Processes in Pharmaceutical Sciences [electronic resource] : Dosage, Design, and Pharmacotherapy Success / edited by Alan Talevi, Pablo A. M. Quiroga.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Atlas of Psychiatric Pharmacotherapy / Roni Shiloh ...[et al].
Thông tin xuất bản: New York : Taylor & Francis,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.8918
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bipolar depression : molecular neurobiology, clinical diagnosis and pharmacotherapy / edited by Carlos A. Zarate Jr, Husseini K Manj.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2016
Ký hiệu phân loại: 616.895
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bipolar depression : molecular neurobiology, clinical diagnosis, and pharmacotherapy / edited by Carlos A. Zarate, Jr.,Husseini K. Manji.
Thông tin xuất bản: Basel ; Boston : Birkhäuser,  2009
Ký hiệu phân loại: 616.895
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bipolar Depression: Molecular Neurobiology, Clinical Diagnosis and Pharmacotherapy [electronic resource] / edited by Carlos A. Zarate Jr., Husseini K. Manji.
Thông tin xuất bản: Basel : Birkhäuser Basel : Imprint: Birkhäuser,  2009.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Bipolar Depression: Molecular Neurobiology, Clinical Diagnosis, and Pharmacotherapy [electronic resource] / edited by Carlos A. Zarate Jr., Husseini K. Manji.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Competency in combining pharmacotherapy and psychotherapy : integrated and split treatment / by Michelle B. Riba, Richard Balon.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Psychiatric Pub.,  2005
Ký hiệu phân loại: 616.8918
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Depression : from psychopathology to pharmacotherapy / volume editors, J.F. Cryan, B.E. Leonard.
Thông tin xuất bản: Basel ; New York : Karger,  2010
Ký hiệu phân loại: 616.8527061
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Lê Thanh Tùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm, Đào Thị Vui.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Mai Tất Tố (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm, Đào Thị Vui.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Mai Tất Tố (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Mai Tất Tố (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Mai Tất Tố (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học lâm sàng / Đào Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học lâm sàng / Đào Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học lâm sàng / Đào Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học tâm thần, hoá liệu pháp trong một số rối loạn tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên / Nguyễn Văn Siêm, Cao Tiến Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 616.8918
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý phân tử : Từ phân tử đến lâm sàng / Nguyễn Xuân Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học ,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý thú y / Võ Thị Trà An (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2022
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý thú y / Võ Thị Trà An.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Nông nghiệp,  2010
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình dược lý học / Trần Thị Phúc Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình dược lý học thú y / Phạm Khắc Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình dược lý học thú y : dùng cho sinh viên chuyên ngành thú y và chăn nuôi - thú y / Phạm Đức Chương...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông nghiệp,  2003
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình dược lý thú y / Bùi Thị Tho (chủ biên), Nghiêm Thị Anh Đào.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2005
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược - Dược lý : Sách đào tạo dược sĩ trung học / Nguyễn Huy Công (chủ biên)...[và một số người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược - Dược lý III : Sách đào tạo dược sĩ trung học / Hoàng Thị Kim Huyền (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khảo sát hoạt tính dược lý của Selen trong một số loại tỏi và ứng dụng tỏi vào thực phẩm chức năng chống lão hóa / Nguyễn Thị Ngọc Yến.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 664.024
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát hoạt tính dược lý của Selen trong một số loại tỏi và ứng dụng tỏi vào thực phẩm chức năng chống lão hóa / Nguyễn Thị Ngọc Yến.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2002
Ký hiệu phân loại: 664.024
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Oral pharmacotherapy for male sexual dysfunction : a guide to clinical management / edited by Gregory A. Broderick.
Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. : Humana Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 616.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pediatric Pharmacotherapy [electronic resource] / edited by Wieland Kiess, Matthias Schwab, Johannes van den Anker.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pharmacotherapy
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2012
Ký hiệu phân loại: 818.309
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach / editors, Joseph T. Dipiro ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach / Joseph T. DiPiro ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach / editors, Joseph T. DiPiro ... [et al.]
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, Medical Publishing,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy : a pathophysiologic approach / Joseph T. DiPiro...[et al]
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill Medical,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy bedside guide / Christopher P. Martin, Robert L. Talbert.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy casebook : a patient-focused approach / edited by Terry L. Schwinghammer, Julia M. Koehler.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, Medical,  c2009.
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Pharmacotherapy casebook : a patient-focused approach / edited by Terry L. Schwinghammer, Julia M. Koehler.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, Medical,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy for child and adolescent psychiatric disorders / David R. Rosenberg, Pablo A. Davanzo, Samuel Gershon (editors).
Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker,  2002
Ký hiệu phân loại: 618.928918
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy For Depression And Treatment-Resistant Depression [electronic resource]
Thông tin xuất bản: World Scientific  2010.
Ký hiệu phân loại: 616.852
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy for mood, anxiety, and cognitive disorders / edited by Uriel Halbreich, Stuart A. Montgomery.
Thông tin xuất bản: Washington, DC : American Psychiatric Press,  2000
Ký hiệu phân loại: 616.8527061
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy for primary care [electronic resource] / William D. Linn ... [and others].
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 2008 L-098
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Pharmacotherapy Handbook / Barbara G. Wells...[et al].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Pharmacotherapy in aortic disease / edited by Arturo Evangelista.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2014
Ký hiệu phân loại: 616.138
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy in chronic obstructive pulmonary disease / edited by Bartolome R. Celli.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2004
Ký hiệu phân loại: W1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy in chronic obstructive pulmonary disease / edited by Bartolome R. Celli.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  c2004.
Ký hiệu phân loại: 616.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy in primary care / William D. Linn...[et al].
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy of depression / Domenic A. Ciraulo, Richard Irwin Shader, editors.
Thông tin xuất bản: New York : Humana Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 616.8527
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy of Diabetes : New Developments Improving Life and Prognosis for Diabetic Patients / edited by Carl Erik Mogensen.
Thông tin xuất bản: Springer Science,  2007
Ký hiệu phân loại: 616.462
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy of diabetes : new developments improving life and prognosis for diabetic patients / edited by Carl Erik Mogensen.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2007
Ký hiệu phân loại: 616.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy of obesity : options and alternatives / Karl G. Hofbauer, Ulrich Keller, Olivier Boss.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 616.398061
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy of obesity : options and alternatives / Karl G. Hofbauer, Ulrich Keller, Olivier Boss.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  c2004.
Ký hiệu phân loại: 210
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
 
Pharmacotherapy of obesity : options and alternatives / Karl G. Hofbauer, Ulrich Keller, Olivier Boss.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  2004
Ký hiệu phân loại: WD 210
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy of Obesity [electronic resource] / edited by John P. H. Wilding.
Thông tin xuất bản: Basel : Birkhäuser Basel : Imprint: Birkhäuser,  2008.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pharmacotherapy of pulmonary hypertension / edited by Marc Humbert...[et al].
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy of Pulmonary Hypertension [electronic resource] / edited by Marc Humbert, Oleg V. Evgenov, Johannes-Peter Stasch.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2013.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pharmacotherapy principles & practice / Marie A. Chisholm-Burns...[et al].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy principles & practice / Marie A. Chisolm-Burns ...[et al].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacotherapy principles & practice [Elektroniskr resurs] / editors, Marie A. Chisholm-Burns ... [et al.]
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc từ dược thảo / Đoàn Thị Nhung...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pocket guide to critical care pharmacotherapy / John Papadopoulos.
Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. : Humana Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pocket guide to critical care pharmacotherapy / John Papadopoulos.
Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. : Humana Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Preventive pharmacotherapy of headache disorders / edited by Jes Olesen, Stephen D. Silberstein, Peter sic Tfelt-Hansen.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 616.8491061
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quick reference to cardiovascular pharmacotherapy / edited by Judy W.M. Cheng.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : CRC Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.71
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Renal pharmacotherapy : dosage adjustment of medications eliminated by the kidneys / Larry K. Golightly ... [et al.], editors.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2013
Ký hiệu phân loại: 616.61061
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Retinal pharmacotherapy / Quan Dong Nguyen...[et al].
Thông tin xuất bản: Elsevier,  2010
Ký hiệu phân loại: 617
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sleep Medicine and the Evolution of Contemporary Sleep Pharmacotherapy
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2022
Ký hiệu phân loại: 616.8498061
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Thực hành dược lý 1 / Trương Đình Phước, Đào Vân Thy, Nguyễn Lan Thùy Ty.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thuốc giảm đau chống viêm và các phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý / Đỗ Trung Đàm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.783
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng