TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thiết kế thuốc và hệ thống trị liệu mới


Atypical Elements in Drug Design [electronic resource] / edited by Jacob Schwarz.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2016.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Các quá trình cơ bản tổng hợp hóa dược hữu cơ / Phan Đình Châu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa- Hà Nội,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở hóa học hữu cơ của thuốc hóa dược / Anatoly T.Soldatenkov, Nadezhda M . Kolyadina, Ivan V. Shendri ; Lê Tuấn Anh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại Học Quốc dân Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computer-aided drug design and delivery systems / Ahindra Nag, Baishakhi Dey.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1900285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drug Design : Novel Advances in the Omics Field and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giản yếu máy và thiết bị công nghệ sản xuất hóa dược / Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Quốc Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược - Dược lý : Sách đào tạo dược sĩ trung học / Nguyễn Huy Công (chủ biên)...[và một số người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược - Dược lý III : Sách đào tạo dược sĩ trung học / Hoàng Thị Kim Huyền (chủ biên).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Trần Đức Hậu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Trần Đức Hậu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Trần Đức Hậu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược 1 : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Lê Minh Trí (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa dược 2 : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Trương Phương (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hóa hữu cơ và hóa dược 3 / Dương Thị Minh Đào, Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Phạm Hoàng Duy Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Những vấn đề hóa dược ứng dụng / Mai Tuyên, Mai Ngọc Chúc, Ngô Đại Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Protein-ligand interactions from molecular recognition to drug design / Edited by H.-J. Böhm, G. Schneider
Thông tin xuất bản: Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Rational Drug Design : Methods and Protocols / Edited by Thomas Mavromoustakos, Tahsin F. Kellici.
Thông tin xuất bản: New York : Springer Science,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Rethinking Platinum Anticancer Drug Design: Towards Targeted and Immuno-chemotherapeutic Approaches [electronic resource] / by Daniel Yuan Qiang Wong.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2018.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Retrometabolic drug design and targeting / Nicholas Bodor, Peter Buchwald.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  c2013.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tactics in Contemporary Drug Design [electronic resource] / edited by Nicholas A. Meanwell.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2015.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở