TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Sai sót trong trị liệu


Cảnh báo khi dùng thuốc / Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thúy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. Tập 2- sử dụng thuốc trong điều trị / Hoàng Thị Kim Huyền...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. tập 1, Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng / Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.J Brouwers.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược xã hội : sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả / Hoàng Thy Nhạc Vũ.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn điều trị và sử dụng thuốc : Dùng cho bác sĩ và dược sĩ tuyến cơ sở / Hoàng Bích Huyền.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn dùng thuốc trong điều dưỡng cho mọi người / Nguyễn Xuân Thắng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khảo sát xuất xứ công thức thuốc, thiết lập hướng dẫn sử dụng và xác định hàm lượng dung dịch uống levocetirizin 0.5mg/ml ống uống 10mg / Nguyễn Thị Tố Tâm; Lê Thị Kim Khánh, Hoàng Thùy Linh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện quận 11 năm 2021 / Nguyễn Lê Tâm Thanh; Trương Minh Quang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Preventing medication errors / Committee on Identifying and Preventing Medication Errors, Board on Health Care Services ; Philip Aspden ... [et al.], editors.
Thông tin xuất bản: American : National Academy of Sciences,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thuốc biệt dược và cách sử dụng / Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thúy, Hoàng Trọng Quang
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thuốc và cách sử dụng / Tào Duy Cần, Hoàng Trọng Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng