TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Chuyên đề Dụng cụ thiết bị y dược


Advanced Biomaterials for Orthopaedic Application : The Challenge of New Composites and Alloys Used as Medical Devices
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2020
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Antimicrobial coatings and modifications on medical devices / Zheng Zhang, Victoria E. Wagner (Editors).
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Science+Business Media,  2017.
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Assistive technologies : principles and practice / Albert M Cook; Janice Miller Polgar.
Thông tin xuất bản: St. Louis, Missouri : Elsevier/Mosby,  2015
Ký hiệu phân loại: 617.033
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Assistive technology for the hearing-impaired, deaf and deafblind / Marion A. Hersh, Michael A. Johnson (eds), with Conny Andersson ... [et al.].
Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer,  2003
Ký hiệu phân loại: 617
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Assistive technology for visually impaired and blind people / Marion A. Hersh and Michael A. Johnson (eds.) ; with David Keating ... [et al.].
Thông tin xuất bản: London : Springer,  2008
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biocompatibility and performance of medical devices / edited by Jean-Pierre Boutrand.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Philadelphia : Woodhead Publishing,  2012.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biofilm eradication and prevention : a pharmaceutical approach to medical device infections / Tamilvanan Shunmugaperumal.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biomaterials and devices for the circulatory system / edited by Terence Gourlay and Richard A. Black.
Thông tin xuất bản: Oxford : Woodhead Pub.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biomaterials and devices for the circulatory system[electronic resource] /edited by Terence Gourlay and Richard A. Black.
Thông tin xuất bản: Cambridge ;Philadelphia : Woodhead Pub.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biomaterials and medical device-associated infections / edited by L. Barnes and I. R. Cooper ; contributors, Y. Achermann [and thirty-one others].
Thông tin xuất bản: Cambridge, England ; Waltham, Massachusetts ; Kidlington, England : Woodhead Publishing,  2015.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biomaterials in the design and reliability of medical devices / edited by Michael N. Helmus.
Thông tin xuất bản: Georgetown, Tex. : New York, N.Y. : Landes Bioscience ; Kluwer Academic/Plenum,  2003
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biomedical devices : design, prototyping, and manufacturing / edited by Tugrul Ozel, Paolo Jorge Bartolo, Elisabetta Ceretti, Joaquim De Ciurana Gay, Ciro Angel Rodriguez, Jorge Vicente Lopes Da Silva.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 617.1
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Bionanotechnology [electronic resource] : Proteins to Nanodevices / edited by V. Renugopalakrishnan, Randy V. Lewis.
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands : Imprint: Springer,  2006.
Ký hiệu phân loại: 610.72
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
BioSensing, Theranostics, and Medical Devices [electronic resource] : From Laboratory to Point-of-Care Testing / edited by Vivek Borse, Pranjal Chandra, Rohit Srivastava.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 610.72
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Central venous access devices : care and management / Lisa Dougherty.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Malden, MA : Blackwell Pub.,  2006
Ký hiệu phân loại: 617.05
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Choosing assistive devices : a guide for users and professional / Helen Pain, Lindsay McLellan, Sally Gore.
Thông tin xuất bản: London : Jessica Kingsley Publishers,  2003
Ký hiệu phân loại: 617.03
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical evaluation of medical devices / edited by Karen M. Becker, John J. Whyte.
Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. : Humana Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical medical assisting : a professional, field smart approach to the workplace / Michelle Heller, Lynette Veach.
Thông tin xuất bản: Clifton Park, N.Y. : London : Delmar Learning ; Cengage Learning [distributor],  2009.
Ký hiệu phân loại: 610.737
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Compliance handbook for pharmaceuticals, medical devices, and biologics / edited by Carmen Medina.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Compliance handbook for pharmaceuticals, medical devices, and biologics / edited by Carmen Medina.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2004
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Data integrity in pharmaceutical and medical devices regulation operations : best practices guide to electronic records compliance / Orlando Lopez.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis,  2017
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương . Chuyên đề 2.1- Điều tra khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và trang thiết bị hiện có để thiết kế hệ thống CNTT y tế tại bệnh viện / Trần Anh Khoa...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.4, Xây dựng modlue thu nhập dữ liệu giữa hệ thống và các thiết bị chụp ảnh X-quang / Bùi Hồng Phúc, Trần Anh Khoa.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.5- Xây dựng modlue thu nhập dữ liệu giữa thiết bị chụp ảnh từ các máy X -Quang di động và máy siêu âm / Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Phước
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Design and biocompatibility of endovascular aneurysm filling devices [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. National Nuclear Security Administration ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2014
Ký hiệu phân loại: 617
Bộ sưu tập: Metadata
 
Design, execution, and management of medical device clinical trials / Salah Abdel-aleem.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2009
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Development of Biopharmaceutical Drug-Device Products [electronic resource] / edited by Feroz Jameel, John W. Skoug, Robert R. Nesbitt.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Drug and device selection in heart failure / Prakash C. Deedwania, Paul J. Mather ; foreword Marvin A. Konstam.
Thông tin xuất bản: New Delhi, India : Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd.,  2014.
Ký hiệu phân loại: 616.129
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Efficacy of an acoustic hailing device as an avian dispersal tool [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Aiken, S.C : Oak Ridge, Tenn. : Savannah River Ecology Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2017
Ký hiệu phân loại: 610
Bộ sưu tập: Metadata
 
Electrically active materials for medical devices / Syed A.M. Tofail ,Joanna Bauer (editor).
Thông tin xuất bản: New Jersey : Imperial College Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Emerging nanotechnologies for diagnostics, drug delivery and medical devices / edited by Ashim K. Mitra, Kishore Cholkar, Abhirup Mandal.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier,  2017
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Encyclopedia of medical devices and instrumentation / edited by John G. Webster.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2006
Ký hiệu phân loại: 610.2803
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fatigue and fracture of medical metallic materials and devices / M.R. Mitchell and K.L. Jerina, editors.
Thông tin xuất bản: West Conshohocken, PA : ASTM International,  c2007.
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
FDA regulatory affairs : a guide for prescription drugs, medical devices, and biologics / edited by Douglas J. Pisano, David S. Mantus.
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare USA,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giản yếu máy và thiết bị công nghệ sản xuất hóa dược / Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Quốc Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of active materials for medical devices : advances and applications / Andrés Díaz Lantada.
Thông tin xuất bản: CRC Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of Cardiac Anatomy, Physiology, and Devices [electronic resource] / edited by Paul A. Iaizzo.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2015.
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Handbook of human factors in medical device design / Matthew B. Weinger, Michael E. Wiklund, Daryle J. Gardner-Bonneau.
Thông tin xuất bản: CRC Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Imaging of orthopaedic fixation devices and prostheses [electronic resource] / Thomas H. Berquist.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,  2009
Ký hiệu phân loại: 617
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Implantable biomedical devices on bioresorbable substrates [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2018
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Metadata
 
Inhaler devices : fundamentals, design and drug delivery / edited by Polina Prokopovich.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; Philadelphia : Woodhead Publishing Limited,  2013.
Ký hiệu phân loại: 615.836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Integrated Safety and Risk Assessment for Medical Devices and Combination Products [electronic resource] / by Shayne C. Gad.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Introduction to Fluorescence Sensing [electronic resource] : Volume 1: Materials and Devices / by Alexander P. Demchenko.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 610.72
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
ISO 13485 : a complete guide to quality management in the medical device industry / Itay Abuhav.
Thông tin xuất bản: CRC Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khảo sát kỹ thuật sử dụng thuốc có thiết bị đi kèm trên bệnh nhân hen phế quản điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nhân dân Gia Định / Võ Thị Thu Trang; Phạm Hồng Thắm, Nguyễn Đức Trí (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.238061
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Left to our own devices : hacking technology to reclaim our relationships, health, and focus / Margaret Morris ; foreword by Sherry Turkle.
Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts : MIT Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 616.8914
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế. tập 1, Máy X quang / Trần Văn Son (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục,  2008
Ký hiệu phân loại: 616.0754
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế. Tập 2, Máy siêu âm / Lê Tiến Khoan (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2008
Ký hiệu phân loại: 616.0754
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Máy ly tâm : Dành cho đào tạo trung cấp nghề, cao đẳng nghề thiết bị kỹ thuật y tế / Nguyễn Hải Hà (chủ biên), Lê Văn Giao.
Thông tin xuất bản: Hà nội : Giáo dục Việt Nam,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical assisting : administrative and clinical procedures including anatomy and physiology / Kathryn A. Booth, Leesa G. Whicker, Terri D. Wyman.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2014
Ký hiệu phân loại: 610.7372069
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical device data and modeling for clinical decision making / John R. Zaleski.
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House,  2011
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical device design for six sigma : a road map for safety and effectiveness / Basem S. El-Haik, Khalid S. Mekki.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2008
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical device epidemiology and surveillance / editors, S. Lori Brown, Roselie A. Bright, Dale R. Tavris.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical device regulations : global overview and guiding principles / prepared under the principal authorship of Michael Cheng.
Thông tin xuất bản: Geneva : World Health Organization,  2003
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical device regulatory practices : an international perspective / Val Theisz.
Thông tin xuất bản: CRC Press,  2016
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical device software verification, validation and compliance / David A. Vogel.
Thông tin xuất bản: Norwood, Mass. : Artech House,  2011
Ký hiệu phân loại: 610.285514
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical devices : regulations, standards and practices / Seeram Ramakrishna, Lingling Tian, Charlene Wang, Susan Liao and Wee Eong Teo.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing, an imprint of Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical devices for respiratory dysfunctions : principles and modeling of continuous positive airway pressure (CPAP) / Ahmed M. Al-Jumaily ; contributing author, Prasika I. Reddy.
Thông tin xuất bản: New York, NY : ASME Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 616.200284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Medical technology into healthcare and society : a sociology of devices, innovation and governance / Alex Faulkner.
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan,  2009.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Metals for biomedical devices [electronic resource] / edited by Mitsuo Niinomi.
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Oxford, UK : CRC Press ; Woodhead Pub.,  2010.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Metamaterials - Devices and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2017
Ký hiệu phân loại: 616.891
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Microscale and Nanoscale Electrophotonic Diagnostic Devices [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Oak Ridge, Tenn. : Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2018
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Metadata
 
Modelling degradation of bioresorbable polymeric medical devices [electronic resource] / edited by J. Pan ; contributors, X. Chen [and three others]
Thông tin xuất bản: Sawston, England ; Waltham, Massachusetts ; Oxford, England : Woodhead Publishing,  2015.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ dược phẩm : Giáo trình đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Phúc Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nanotechnology in biology and medicine : methods, devices, and applications / edited by Tuan Vo-Dinh.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Neural Computation, Neural Devices, and Neural Prosthesis [electronic resource] / edited by Zhi Yang.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer,  2014.
Ký hiệu phân loại: 610.72
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Oceano fertilità [electronic resource] : Psicologia della comunicazione nell'era della fecondazione assistita / by Girolamo Agnello.
Thông tin xuất bản: Milano : Springer Milan : Imprint: Springer,  2005.
Ký hiệu phân loại: 613.019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pharmaceutical and medical device validation by experimental design / edited by Lynn D. Torbeck.
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Practical bedside echocardiography cases : an atlas for mobile devices / Daniel M. Shindler, MD, Professor of Medicine Rutgers--Robert Wood Johnson Medical School, New Brunswick, New Jersey.McGraw
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 616.1207543
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Practical design control implementation for medical devices / Jose M. Justiniano, Venky Gopalaswamy.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Interpharm/CRC,  2003
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quantified lives and vital data : exploring health and technology through personal medical devices / Rebecca Lynch, Conor Farrington, editors.
Thông tin xuất bản: London, United Kingdom : Palgrave Macmillan,  2018
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Replacement of Cobalt in Medical Device Sterilization [electronic resource] : Current Trends, Opportunities and Barriers to Adoption of X-ray and E-Beam Within the Medical Device Sterilization Market
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Oak Ridge, Tenn. : United States. National Nuclear Security Administration ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2020
Ký hiệu phân loại: 616.07
Bộ sưu tập: Metadata
 
Safety evaluation in the development of medical devices and combination products / Shayne C. Gad, Marian G. McCord.
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare,  2008
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Safety evaluation of pharmaceuticals and medical devices : international regulatory guidelines / Shayne C. Gad.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Safety Evaluation of Pharmaceuticals and Medical Devices [electronic resource] : International Regulatory Guidelines / by Shayne C. Gad.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer US : Imprint: Springer,  2011.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Saunders medical assisting exam review / Deborah E. Barbier Holmes.
Thông tin xuất bản: St. Louis : Elsevier Saunders,  2014
Ký hiệu phân loại: 610.73
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Shape-memory polymer foam device for treating aneurysms [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Livermore, Calif : Oak Ridge, Tenn. : Lawrence Livermore National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2017
Ký hiệu phân loại: 617.4
Bộ sưu tập: Metadata
 
Smart biomaterial devices : polymers in biomedical sciences / A.K. Bajpai [and four others].
Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2017
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Smart biomaterial devices : polymers in biomedical sciences / A.K. Bajpai [and four others].
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Sterilisation of biomaterials and medical devices / edited by Sophie Lerouge and Anne Simmons.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Philadelphia : WP, Woodhead Publishing,  2012.
Ký hiệu phân loại: 614.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Stretchable bioelectronics for medical devices and systems / John A. Rogers, Roozbeh Ghaffari,Dae-Hyeong Kim.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2016.
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Surface engineered surgical tools and medical devices / edited by, Mark J. Jackson, Waqar Ahmed.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer,  2007
Ký hiệu phân loại: 617.00284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
System, device, and methods for real-time screening of live cells, biomarkers, and chemical signatures [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Richland, Wash. : Oak Ridge, Tenn. : Pacific Northwest National Laboratory (U.S.) ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy,  2011
Ký hiệu phân loại: 616.8
Bộ sưu tập: Metadata
 
Targeting Biofilms in Translational Research, Device Development, and Industrial Sectors [electronic resource] / edited by Dustin L. Williams.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2019.
Ký hiệu phân loại: 616.9041
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The medical device R&D handbook / edited by Theodore R. Kucklick.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC press, Taylor & Francis Group,  2013
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
The phantoms of medical and health physics : devices for research and development / Larry A. DeWerd, Michael Kissick, editors.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2014
Ký hiệu phân loại: 612
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Role of Biofilms in Device-Related Infections [electronic resource] / edited by Mark Shirtliff, Jeff G. Leid.
Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,  2009.
Ký hiệu phân loại: 616
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Trends in development of medical devices / edited by Prakash Srinivasan Timiri Shanmugam, Logesh Chokkalingam and Pramila Bakthavachalam.
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Academic Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 610.28
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Usability testing of medical devices / Michael E. Wiklund, Jonathan Kendler, Allison Y. Strochlic.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 610.284
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng