TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực vật, dược liệu và cược cổ truyền 1


The new American herbal / Stephen Orr.
Thông tin xuất bản: New York : Clarkson Potter/Publishers,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thực vật dược / Võ Ngọc Linh Giang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thuốc nam / Nguyễn Công Đức.
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : Thanh niên,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đông y toàn tập / Nguyễn Trung Hòa.
Thông tin xuất bản: Thừa Thiên Huế : Thuận Hóa,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bào chế đông dược / Nguyễn Đức Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ngoại khoa y học cổ truyền / Nguyễn Nhược Kim.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bào chế đông dược / Nguyễn Đức Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.88
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Capsaicin and its Human Therapeutic Development
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Herbal Medicine
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Flavonoids : A Coloring Model for Cheering up Life
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Natural Drugs from Plants
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2022
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Natural Medicinal Plants
Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen,  2022
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Food as medicine : functional food plants of Africa / Maurice M. Iwu.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.321096
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Medicinal plants in Australia / Cheryll J. Williams.
Thông tin xuất bản: Australia : Rosenberg Pub.,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Tham khảo