TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Nhận thức dược liệu


Antibiotic pharmacodynamics / edited by John C. Rotschafer, Department of Experimental and Clinical Pharmacology, College of Pharmacy, University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA, David R. Andes, Division of Infectious Diseases, University of Wisconsin, Madison, WI, USA, Keith A. Rodvold, Colleges of Pharmacy and Medicine, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.329
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques, and mass spectrometry / editors, Steen Honore Hansen, School of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen, Denmark, Stig Pedersen-Bjergaard, School of Pharmacy, University of Oslo, Norway, School of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen, Denmark.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.7072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang thực hành tốt nhà thuốc hướng dẫn hành nghề trong các nhà thuốc = : Handbook of good pharmacy practice / Cao Minh Quang (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Chế biến dược liệu : Sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền / Nguyễn Phương Dung (chủ biên),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chemistry, pharmacy and revolution in France, 1777-1809 / Jonathan Simon.
Thông tin xuất bản: Aldershot, England ; Burlington, Vt. : Ashgate,  c2005.
Ký hiệu phân loại: 615.1094409
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical pharmacy education, practice and research clinical pharmacy, drug. / Edited by Dixon Thomas.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.10711
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Competences for Pharmacy Education and Practice in Europe
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland : MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.10711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Comprehensive pharmacy review for NAPLEX / Leon Shargel ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Comprehensive pharmacy review for NAPLEX : practice exams, cases and test prep / editors, Alan H. Mutnick ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược liệu : sách dùng đào tạo dược sỹ trung học / Nguyễn Huy Công (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược liệu học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Ngô Vân Thu, Trần Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Durgin & Hanan's pharmacy practice for technicians / by Jane M. Durgin, Zachary I. Hanan.
Thông tin xuất bản: Australia ; Clifton Park, NY : Delmar/Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essential microbiology for pharmacy and pharmaceutical science / Geoff Hanlon, Norman Hodges.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK : John Wiley & Sons,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.792
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of Industrial Pharmacy [electronic resource] / edited by Saeed Ahmad Khan.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Evidence-based pharmacy / Phil Wiffen.
Thông tin xuất bản: Radcliffe Medical Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Foundation in pharmacy practice / Ben J Whalley...[et al].
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamental pharmacology for the pharmacy technicians / Jahangir Moini.
Thông tin xuất bản: Clifton Park, NY : Delmar Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Green and sustainable pharmacy / Klaus Kümmerer, Maximilian Hempel, editors.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Homeopathic pharmacy : theory and practice / Steven B. Kayne.
Thông tin xuất bản: Edinburgh ; New York : Elsevier Churchill Livingstone,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.532
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hospital pharmacy / Edited by Martin Stephens.
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Pres,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Information technology in pharmacy : an integrated approach / Stephen Goundrey-Smith.
Thông tin xuất bản: London : Springer-Verlag ,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.10285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật chiết xuất dược liệu : giáo trình dược sĩ đại học / Nguyễn Văn Hân (chủ biên ),Đỗ Hữu Nghị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội ; Y học ,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Leadership and Management in Pharmacy Practice / Andrew M. Peterson,William N. Kelly.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.4068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lecture notes in pharmacy practice / Lilian M Azzopardi.
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managing Pharmacy Practice: Principles, Strategies, and Systems / Andrew M Peterson.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.4068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Math for the pharmacy technician : Concepts and Caculations / Lynn M. Egler , Kathryn A. Booth
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.14015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
McGraw-Hill's PCAT elektronisk ressurs : pharmacy college admission test / by George J. Hademenos ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Dubuque, Iowa : London : McGraw-Hill Contemporary Learning McGraw-Hill [distributor] ,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MCQs in clinical pharmacy / Lilian M Azzopardi.
Thông tin xuất bản: Pharmaceutical Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MCQs in Pharmacy Practice / Lilian M Azzopardi.
Thông tin xuất bản: USA : Pharmaceutical Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Melatonin : therapeutic value and neuroprotection / Venkatramanujan Srinivasan, Sri Sathya Sai Medical Educational and Research Foundation, An International Medical Sciences Research Study Center, Tamilnadu, India, NHS Department of Mental health, Hospital "G. Mazzini", ASL Teramo Italy, Department of Neurosciences; University "G. D Annunzio, Chiety, Italy, Gabriella Gobbi, Department of Psychiatry, McGill University, and McGill University Health Center, Montreal, Quebec, Canada, Samuel D. Shillcutt, Department of Psychiatry and Behavioural Sciences, Mercer University School of Medicine, Macon, Georgia, USA, Sibel Suzen, Departmental of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Ankara University, Ankara, Turkey.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis,  2015.
Ký hiệu phân loại: 615.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mims pharmacy cẩm nang nhà thuốc thực hành / UBM Medica.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : UBM Medica ,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông dược ở Việt Nam / Nguyễn Thượng Dong (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Oxford handbook of clinical pharmacy / edited by Philip Wiffen ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Pathology and therapeutics for pharmacists : a basis for clinical pharmacy practice / -
Thông tin xuất bản: London ; Chicago : Pharmaceutical Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Perspectives in Pharmacy Practice [electronic resource] : Trends in Pharmaceutical Care / edited by Anantha Naik Nagappa, Jovita Kanoujia, Shvetank Bhatt, Vaishnavi Naik.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pharmaceutical analysis : a textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists / David G. Watson ; with a contribution by RuAngelie Edrada-Ebel.
Thông tin xuất bản: Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone Elsevier ,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutical analysis : a textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists / David G. Watson.
Thông tin xuất bản: Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone,  1999
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutics : basic principles and application to pharmacy practice / edited by Alekha K. Dash, RPh, PhD, Creighton University, Nebraska, USA, Somnath Singh, PhD, Creighton University, Nebraska, USA, Justin Tolman, PharmD, PhD, Creighton University, Nebraska, USA.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Boston, MA : Elsevier ; Academic Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy : what it is and how it works / William N. Kelly.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy : what it is and how it works / William N. Kelly.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis,  2012
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy management : essentials for all practice settings / Shane P Desselle, David P Zgarrick.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy practice / Kevin M.G.Taylor, Geoffrey Harding.
Thông tin xuất bản: London : Taylor & Francis,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.1068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy practice research methods / [edited by] Zaheer-Ud-Din Babar.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg,  2015
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy student survival guide / [edited by] Ruth E. Nemire, Karen L. Kier elektronisk ressurs
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical ,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.4076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy technician certification exam review / by Lorraine C. Zentz.
Thông tin xuất bản: Australia ; United States : Delmar Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Physicochemical and biomimetic properties in drug discovery : chromatographic techniques for lead optimization / Klara Valko, CSC-Analytical Chemistry, Platform Technology & Sciences, GlaxoSmithKline, United Kingdom, and Department of Pharmaceutical and Biological Chemistry, UCL, School of Pharmacy, London, United Kingdo
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Remington : The Science and Practice of Pharmacy / David Troy
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Remington, an introduction to pharmacy [electronic resource] / edited by Loyd V. Allen, Jr.
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Renal Medicine and Clinical Pharmacy [electronic resource] / edited by Rhiannon Braund.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Sản xuất thuốc từ dược liệu / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Thái Hồng Đăng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Symptoms in the pharmacy : a guide to the management of common illness / Alison Blenkinsopp, Paul Paxton.
Thông tin xuất bản: Oxford ; Malden, MA, USA : Blackwell Science,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Symptoms in the pharmacy : a guide to the management of common illnesses / Alison Blenkinsopp, Martin Duerden, John Blenkinsopp.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ, USA : Wiley-Blackwell,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The ADME Encyclopedia [electronic resource] : A Comprehensive Guide on Biopharmacy and Pharmacokinetics / edited by Alan Talevi.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Alphabet of Galen : pharmacy from antiquity to the Middle Ages : a critical edition of the Latin text with English translation and commentary / by Nicholas Everett.
Thông tin xuất bản: Toronto ; Buffalo, NY : University of Toronto Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The analytical chemistry of cannabis : quality assessment, assurance, and regulation of medicinal marijuana and cannabinoid preparations / Brian F. Thomas, Analytical Chemistry and Pharmaceutics, RTI International, Research Triangle Park, NC, United States, Mahmoud A. ElSohly, National Center for Natural Products Research, Research Institute of Pharmaceutical Sciences and Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, University of Mississippi, MS, United States.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/RTI International,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.7827
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The APHA complete review for pharmacy / Dick R. Gourley ; James C. Eoff III
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : American Pharmacists Association,  2012.
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The natural pharmacy : complete A-Z reference to alternative treatments for common health conditions / Alan R. Gaby, chief science editor ; with contributions by Amber Ackerson ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : Three Rivers Press,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.535
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The pharmacy technician / [American Pharmacists Association].
Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Perspective Press/Morton Pub. Co ,  2010
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thermodynamics of pharmaceutical systems : an introduction for students of pharmacy / Kenneth A. Connors.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience ,  2002
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thermodynamics of pharmaceutical systems: an introduction for students of pharmacy / Kenneth A. Connors.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons,  2002
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành dược liệu 2 / Trương Đỗ Quyên, Lương Tấn Trung, Nguyễn Lê Hoàng Duy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tối ưu hóa quy trình chiết xuất dược liệu cần ta (Oenanthe javanica (Blume) DC.) / Nguyễn Ngọc Thảo Nhi; Nguyễn Thị Phương Trang, Võ Thanh Hóa (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho dược liệu bạch chỉ nam (Radix Millettia pulchra) / Trần Bửu Linh; Nguyễn Thị Phương Trang, Võ Thanh Hóa (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ