TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Kỹ năng Dược thực hành 1


Thực hành dược khoa 2 / Nguyễn Thị Nguyên Sinh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lí thú y / Đặng Hoàng Đạo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lí thú y / Đặng Hoàng Đạo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2019
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lí thú y / Đặng Hoàng Đạo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Sách giáo trình