TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Kỹ năng Dược thực hành 2


Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm : Ban hành kèm theo Quyết định số 3809/QĐ-BYT ngày 27/08/2019 / Lương Ngọc Khuê (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành dược khoa 1 bào chế và kỹ thuật phòng thí nghiệm / Trần Đình Duy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược khoa 2 / Nguyễn Thị Nguyên Sinh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lí thú y / Đặng Hoàng Đạo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lí thú y / Đặng Hoàng Đạo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2019
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lí thú y / Đặng Hoàng Đạo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược liệu 2 / Trương Đỗ Quyên, Lương Tấn Trung, Nguyễn Lê Hoàng Duy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lý 1 / Trương Đình Phước, Đào Vân Thy, Nguyễn Lan Thùy Ty.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình