TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực hành công nghệ sản xuất dược phẩm 1


Bao bì dược phẩm : theo hướng dẫn GMP-WHO và nguyên tắc GMP-Bao bì dược phẩm / Đặng Văn Giáp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.18223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bào chế SMEDDS và S-SMEDDS mang Cyclosporine A với tá dược phối hợp dầu thực vật / Huỳnh Thị Ngân Giang; Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Bùi Nguyễn Như Quỳnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Bào chế và sinh dược học . Tập 1 / Lê Quang Nghiệm (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bào chế và sinh dược học : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Lê Quan Nghiệm (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ bào chế dược phẩm : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Hoàng Minh Châu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ bào chế dược phẩm : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Hoàng Minh Châu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm nghiệm dược phẩm : Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học / Trần Tử An (biên soạn),... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm nghiệm dược phẩm : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học / Trần Tử An.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kiểm nghiệm dược phẩm : sách dùng đào tạo dược sỹ đại học / Trần Tử An (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. tập 1 / Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. tập 2 / Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm : Sách đào tạo dược sĩ Đại học / Từ Minh Koóng,... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm. Tập 1- Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp tổng hợp hóa dược và chiết xuất dược liệu / Từ Minh Koóng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm. Tập 2- Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp sinh tổng hợp / Từ Minh Koóng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Marketing dược phẩm : sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Bình...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.10688
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số chuyên đề về bào chế hiện đại : Tài liệu đào tạo sau đại học / Nguyễn Văn Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học /  2005.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ dược phẩm : Giáo trình đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Phúc Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số vấn đề cơ bản và hiện đại về công nghệ bào chế các dạng thuốc / Hoàng Ngọc Hùng, Vũ Chu Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu bào chế gel in situ chứa ranitidin hydrochlorid / Trần Quang Huy, Lê Bá Ánh, Phạm Hoài Hoàng Lan; Nguyễn Hữu Phước (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2020
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu bào chế gel nhũ tương chưa terbinafine hydrochloride / Huỳnh Thị Tường Vi; Nguyễn Thùy Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu bào chế hệ vi tự nhũ chứa simvastatin / Huỳnh Thanh Duy; Nguyễn Thị Đức Hạnh, Nguyễn Thị Chung (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu bào chế lotion chứa L-menthol và methyl salicylat / Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Thùy Trang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nghiên cứu bào chế viên nén rã nhanh diclofenac natri 50 mg / Trần Minh Khánh; Vũ Lê Ngọc (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực hành bào chế 1 / Nguyễn Hữu Phúc, Lê Khắc Tuấn, Vũ Lê Ngọc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành bào chế 2 / Nguyễn Hữu Phúc, Lê Khắc Tuấn,Vũ Lê Ngọc.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành bào chế và sản xuất dược phẩm / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành bào chế và sản xuất dược phẩm 2 / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành công nghệ sản xuất dược phẩm 1 / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược khoa 1 bào chế và kỹ thuật phòng thí nghiệm / Trần Đình Duy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm 2 / .
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2023
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm 2 / Trần Thanh Mai, Khổng Lê Trường Giang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm. Tập 1 / Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Vân Thanh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tiểu phân nano : Kỹ thuật bào chế, phân tích tính chất ứng dụng trong ngành dược / Nguyễn Minh Đức, Trương Công Trị.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng