TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực hành công nghệ thông tin ứng dụng dược


Computer Applications in Pharmaceutical Research and Development / Sean Ekins, Binghe Wang.
Thông tin xuất bản: [kđ] : WileyBlackwell,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.10285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Information technology in pharmacy : an integrated approach / Stephen Goundrey-Smith.
Thông tin xuất bản: London : Springer-Verlag ,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.10285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng