TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực Hành Dược Khoa 1

Mô tả chi tiết: Nội dung học phần gồm có 5 bài: Bài 1. Kỹ thuật cân. Mục tiêu nắm nguyên tắc và sử dụng thành thạo cân điện tử, trình bày được nguyên tắc cân các dạng hoá chất khác nhau. Bài 2. Kỹ thuật đo thể tích và sử dụng một số dụng cụ trong pha chế thuốc; Kỹ thuật hòa tan – Kỹ thuật lọc. Mục tiêu nhận biết và sử dụng được một số dụng cụ đo lường thể tích và dụng cụ pha chế thông dụng; xếp đúng 3 kiểu lọc giấy, nêu được công dụng của từng kiểu lọc giấy; thực hiện đúng thao tác lọc, thao tác hòa tan. Bài 3. Kỹ thuật nghiền tán, trộn đều – Thuốc bột ORESOL – Thuốc bột hạ sốt. Mục tiêu thực hiện đúng thao tác nghiền tán - trộn đều,
Cẩm nang thực hành tốt nhà thuốc hướng dẫn hành nghề trong các nhà thuốc = : Handbook of good pharmacy practice / Cao Minh Quang (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Chemistry, pharmacy and revolution in France, 1777-1809 / Jonathan Simon.
Thông tin xuất bản: Aldershot, England ; Burlington, Vt. : Ashgate,  c2005.
Ký hiệu phân loại: 615.1094409
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical pharmacy education, practice and research clinical pharmacy, drug. / Edited by Dixon Thomas.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.10711
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Competences for Pharmacy Education and Practice in Europe
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland : MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.10711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Comprehensive pharmacy review for NAPLEX / Leon Shargel ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Comprehensive pharmacy review for NAPLEX : practice exams, cases and test prep / editors, Alan H. Mutnick ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Durgin & Hanan's pharmacy practice for technicians / by Jane M. Durgin, Zachary I. Hanan.
Thông tin xuất bản: Australia ; Clifton Park, NY : Delmar/Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Evidence-based pharmacy / Phil Wiffen.
Thông tin xuất bản: Radcliffe Medical Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Foundation in pharmacy practice / Ben J Whalley...[et al].
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Green and sustainable pharmacy / Klaus Kümmerer, Maximilian Hempel, editors.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm : Ban hành kèm theo Quyết định số 3809/QĐ-BYT ngày 27/08/2019 / Lương Ngọc Khuê (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Information technology in pharmacy : an integrated approach / Stephen Goundrey-Smith.
Thông tin xuất bản: London : Springer-Verlag ,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.10285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lecture notes in pharmacy practice / Lilian M Azzopardi.
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Math for the pharmacy technician : Concepts and Caculations / Lynn M. Egler , Kathryn A. Booth
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.14015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
McGraw-Hill's PCAT elektronisk ressurs : pharmacy college admission test / by George J. Hademenos ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Dubuque, Iowa : London : McGraw-Hill Contemporary Learning McGraw-Hill [distributor] ,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MCQs in clinical pharmacy / Lilian M Azzopardi.
Thông tin xuất bản: Pharmaceutical Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MCQs in Pharmacy Practice / Lilian M Azzopardi.
Thông tin xuất bản: USA : Pharmaceutical Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mims pharmacy cẩm nang nhà thuốc thực hành / UBM Medica.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : UBM Medica ,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Oxford handbook of clinical pharmacy / edited by Philip Wiffen ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Perspectives in Pharmacy Practice [electronic resource] : Trends in Pharmaceutical Care / edited by Anantha Naik Nagappa, Jovita Kanoujia, Shvetank Bhatt, Vaishnavi Naik.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pharmaceutical analysis : a textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists / David G. Watson ; with a contribution by RuAngelie Edrada-Ebel.
Thông tin xuất bản: Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone Elsevier ,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutics : basic principles and application to pharmacy practice / edited by Alekha K. Dash, RPh, PhD, Creighton University, Nebraska, USA, Somnath Singh, PhD, Creighton University, Nebraska, USA, Justin Tolman, PharmD, PhD, Creighton University, Nebraska, USA.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Boston, MA : Elsevier ; Academic Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy : what it is and how it works / William N. Kelly.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy management : essentials for all practice settings / Shane P Desselle, David P Zgarrick.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy practice / Kevin M.G.Taylor, Geoffrey Harding.
Thông tin xuất bản: London : Taylor & Francis,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.1068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy technician certification exam review / by Lorraine C. Zentz.
Thông tin xuất bản: Australia ; United States : Delmar Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Physicochemical and biomimetic properties in drug discovery : chromatographic techniques for lead optimization / Klara Valko, CSC-Analytical Chemistry, Platform Technology & Sciences, GlaxoSmithKline, United Kingdom, and Department of Pharmaceutical and Biological Chemistry, UCL, School of Pharmacy, London, United Kingdo
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Remington : The Science and Practice of Pharmacy / David Troy
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Remington, an introduction to pharmacy [electronic resource] / edited by Loyd V. Allen, Jr.
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Renal Medicine and Clinical Pharmacy [electronic resource] / edited by Rhiannon Braund.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Alphabet of Galen : pharmacy from antiquity to the Middle Ages : a critical edition of the Latin text with English translation and commentary / by Nicholas Everett.
Thông tin xuất bản: Toronto ; Buffalo, NY : University of Toronto Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The APHA complete review for pharmacy / Dick R. Gourley ; James C. Eoff III
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : American Pharmacists Association,  2012.
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành dược khoa 1 bào chế và kỹ thuật phòng thí nghiệm / Trần Đình Duy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược khoa 2 / Nguyễn Thị Nguyên Sinh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lí thú y / Đặng Hoàng Đạo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lí thú y / Đặng Hoàng Đạo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2019
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lí thú y / Đặng Hoàng Đạo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược liệu 2 / Trương Đỗ Quyên, Lương Tấn Trung, Nguyễn Lê Hoàng Duy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lý 1 / Trương Đình Phước, Đào Vân Thy, Nguyễn Lan Thùy Ty.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình