TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực hành dược khoa 3


Cẩm nang thực hành tốt nhà thuốc hướng dẫn hành nghề trong các nhà thuốc = : Handbook of good pharmacy practice / Cao Minh Quang (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Chemistry, pharmacy and revolution in France, 1777-1809 / Jonathan Simon.
Thông tin xuất bản: Aldershot, England ; Burlington, Vt. : Ashgate,  c2005.
Ký hiệu phân loại: 615.1094409
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical pharmacy education, practice and research clinical pharmacy, drug. / Edited by Dixon Thomas.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.10711
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Competences for Pharmacy Education and Practice in Europe
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland : MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.10711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Comprehensive pharmacy review for NAPLEX / Leon Shargel ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Comprehensive pharmacy review for NAPLEX : practice exams, cases and test prep / editors, Alan H. Mutnick ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Durgin & Hanan's pharmacy practice for technicians / by Jane M. Durgin, Zachary I. Hanan.
Thông tin xuất bản: Australia ; Clifton Park, NY : Delmar/Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Evidence-based pharmacy / Phil Wiffen.
Thông tin xuất bản: Radcliffe Medical Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Foundation in pharmacy practice / Ben J Whalley...[et al].
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Green and sustainable pharmacy / Klaus Kümmerer, Maximilian Hempel, editors.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm : Ban hành kèm theo Quyết định số 3809/QĐ-BYT ngày 27/08/2019 / Lương Ngọc Khuê (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Information technology in pharmacy : an integrated approach / Stephen Goundrey-Smith.
Thông tin xuất bản: London : Springer-Verlag ,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.10285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lecture notes in pharmacy practice / Lilian M Azzopardi.
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Math for the pharmacy technician : Concepts and Caculations / Lynn M. Egler , Kathryn A. Booth
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.14015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
McGraw-Hill's PCAT elektronisk ressurs : pharmacy college admission test / by George J. Hademenos ... [et al.]
Thông tin xuất bản: Dubuque, Iowa : London : McGraw-Hill Contemporary Learning McGraw-Hill [distributor] ,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MCQs in clinical pharmacy / Lilian M Azzopardi.
Thông tin xuất bản: Pharmaceutical Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MCQs in Pharmacy Practice / Lilian M Azzopardi.
Thông tin xuất bản: USA : Pharmaceutical Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mims pharmacy cẩm nang nhà thuốc thực hành / UBM Medica.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : UBM Medica ,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Oxford handbook of clinical pharmacy / edited by Philip Wiffen ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Perspectives in Pharmacy Practice [electronic resource] : Trends in Pharmaceutical Care / edited by Anantha Naik Nagappa, Jovita Kanoujia, Shvetank Bhatt, Vaishnavi Naik.
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer,  2022.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Pharmaceutical analysis : a textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists / David G. Watson ; with a contribution by RuAngelie Edrada-Ebel.
Thông tin xuất bản: Edinburgh ; New York : Churchill Livingstone Elsevier ,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmaceutics : basic principles and application to pharmacy practice / edited by Alekha K. Dash, RPh, PhD, Creighton University, Nebraska, USA, Somnath Singh, PhD, Creighton University, Nebraska, USA, Justin Tolman, PharmD, PhD, Creighton University, Nebraska, USA.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Boston, MA : Elsevier ; Academic Press,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy : what it is and how it works / William N. Kelly.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy management : essentials for all practice settings / Shane P Desselle, David P Zgarrick.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy practice / Kevin M.G.Taylor, Geoffrey Harding.
Thông tin xuất bản: London : Taylor & Francis,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.1068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy technician certification exam review / by Lorraine C. Zentz.
Thông tin xuất bản: Australia ; United States : Delmar Cengage Learning,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Physicochemical and biomimetic properties in drug discovery : chromatographic techniques for lead optimization / Klara Valko, CSC-Analytical Chemistry, Platform Technology & Sciences, GlaxoSmithKline, United Kingdom, and Department of Pharmaceutical and Biological Chemistry, UCL, School of Pharmacy, London, United Kingdo
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Remington : The Science and Practice of Pharmacy / David Troy
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Remington, an introduction to pharmacy [electronic resource] / edited by Loyd V. Allen, Jr.
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Renal Medicine and Clinical Pharmacy [electronic resource] / edited by Rhiannon Braund.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Alphabet of Galen : pharmacy from antiquity to the Middle Ages : a critical edition of the Latin text with English translation and commentary / by Nicholas Everett.
Thông tin xuất bản: Toronto ; Buffalo, NY : University of Toronto Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The APHA complete review for pharmacy / Dick R. Gourley ; James C. Eoff III
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : American Pharmacists Association,  2012.
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành dược khoa 1 bào chế và kỹ thuật phòng thí nghiệm / Trần Đình Duy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược khoa 2 / Nguyễn Thị Nguyên Sinh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lí thú y / Đặng Hoàng Đạo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2017
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lí thú y / Đặng Hoàng Đạo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2019
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lí thú y / Đặng Hoàng Đạo.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 636.08951
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược liệu 2 / Trương Đỗ Quyên, Lương Tấn Trung, Nguyễn Lê Hoàng Duy.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.321
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành dược lý 1 / Trương Đình Phước, Đào Vân Thy, Nguyễn Lan Thùy Ty.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình