TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Nhận thức thuốc


Evidence-based pharmacy / Phil Wiffen.
Thông tin xuất bản: Radcliffe Medical Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hospital pharmacy / Edited by Martin Stephens.
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Pres,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MCQs in clinical pharmacy / Lilian M Azzopardi.
Thông tin xuất bản: Pharmaceutical Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MCQs in Pharmacy Practice / Lilian M Azzopardi.
Thông tin xuất bản: USA : Pharmaceutical Press,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Melatonin : therapeutic value and neuroprotection / Venkatramanujan Srinivasan, Sri Sathya Sai Medical Educational and Research Foundation, An International Medical Sciences Research Study Center, Tamilnadu, India, NHS Department of Mental health, Hospital "G. Mazzini", ASL Teramo Italy, Department of Neurosciences; University "G. D Annunzio, Chiety, Italy, Gabriella Gobbi, Department of Psychiatry, McGill University, and McGill University Health Center, Montreal, Quebec, Canada, Samuel D. Shillcutt, Department of Psychiatry and Behavioural Sciences, Mercer University School of Medicine, Macon, Georgia, USA, Sibel Suzen, Departmental of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Ankara University, Ankara, Turkey.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis,  2015.
Ký hiệu phân loại: 615.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mims pharmacy cẩm nang nhà thuốc thực hành / UBM Medica.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : UBM Medica ,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy : what it is and how it works / William N. Kelly.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Pharmacy practice / Kevin M.G.Taylor, Geoffrey Harding.
Thông tin xuất bản: London : Taylor & Francis,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.1068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng