TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn: Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học (390 tài liệu)

 
2015 nurse's drug handbook / Jones & Bartlett Learning.
Thông tin xuất bản: Ascend Learning,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
A Practical guide to assay development and high-throughput screening in drug discovery / edited by Taosheng Chen
Thông tin xuất bản: Boca Ration, Fla. : CRC Press ,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
A textbook of clinical pharmacology and therapeutics.
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced practical medicinal chemistry : theory-methodology-purification-usages / Ashutosh Kar.
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced techniques of clandestine psychedelic & amphetamine manufacture / Uncle Fester ; [intro by Jim Hogshire].
Thông tin xuất bản: Port Townsend, Wash. : Loompanics Unlimited,  1998
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advances in Pharma Business Management and Research [electronic resource] : Volume 1 / edited by Lars Schweizer, Theodor Dingermann, Otto Quintus Russe, Christian Jansen.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Affinity capillary electrophoresis in pharmaceutics and biopharmaceutics / edited by Reinhard H.H. Neubert, Hans-Hermann Rüttinger.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
An introduction to medicinal chemistry / Graham L. Patrick.
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
An Updated View on an Emerging Target: Selected Papers from the 8th International Conference on Protein Kinase CK2
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland : MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2017
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Ansel's pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems / Loyd V. Allen.
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Antibiotic discovery and development / Thomas J. Dougherty, Michael J. Pucci, editors.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Applied pharmacology / Stan K. Bardal, Jason E. Waechter, Douglas S. Martin.
Thông tin xuất bản: St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bao bì dược phẩm : theo hướng dẫn GMP-WHO và nguyên tắc GMP-Bao bì dược phẩm / Đặng Văn Giáp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.18223
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bào chế SMEDDS và S-SMEDDS mang Cyclosporine A với tá dược phối hợp dầu thực vật / Huỳnh Thị Ngân Giang; Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Bùi Nguyễn Như Quỳnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Bào chế và sinh dược học . Tập 1 / Lê Quang Nghiệm (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bào chế và sinh dược học : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Lê Quan Nghiệm (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic & clinical pharmacology [electronic resource] / edited by Bertram G. Katzung, MD, PhD ; associate editor, Anthony J. Trevor, PhD.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill Education,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic & clinical pharmacology [electronic resource] / edited by Bertram G. Katzung.
Thông tin xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill Medical,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Basic and Clinical Pharmacology / Bertram Katzung, Susan Masters, Anthony Trevor
Thông tin xuất bản: : McGraw-Hill,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bioactive compounds from natural sources : isolation, characterisation and biological properties / Corrado Tringali.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Taylor & Francis,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Biomedical Chemistry. Current Trends and Developments
Thông tin xuất bản: Warsaw,Berlin : De Gruyter,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Biopharmaceuticals : biochemistry and biotechnology / Gary Walsh.
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley ,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
BNF : British national formulary. 61, March 2011 / British Medical Association
Thông tin xuất bản: London : British Medical Assoc. : Royal Pharmaceutical Society,  2011.
Ký hiệu phân loại: 615.1341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
British Pharmacopoeia 2009 / British Pharmacopoeia Commission
Thông tin xuất bản: London : Stationery Office Books,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1141
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Business development for the biotechnology and pharmaceutical industry / Martin Austin.
Thông tin xuất bản: Aldershot, Hants, England ; Burlington, VT : Gower,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.10684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các quá trình cơ bản tổng hợp hóa dược hữu cơ / Phan Đình Châu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa- Hà Nội,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Calculation skills for nurses / Claire Boyd, RGN, cert. ed., practice development trainer.
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Ltd,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1401513
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Calibration in the pharmaceutical laboratory / Tony Kowalski, editor.
Thông tin xuất bản: Denver, Colo. : Interpharm Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang thực hành tốt nhà thuốc hướng dẫn hành nghề trong các nhà thuốc = : Handbook of good pharmacy practice / Cao Minh Quang (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Cẩm nang tra cứu nhanh thuốc / Tào Duy Cần, Hoàng Trọng Quang, Nguyễn Văn Yên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cảnh báo khi dùng thuốc / Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thúy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Carbon nanotubes in drug and gene delivery / Mahdi Karimi, Amir Ghasemi, Soroush Mirkiani, Seyed Masoud Moosavi Basri, Michael R. Hamblin.
Thông tin xuất bản: San Rafael [California] (40 Oak Drive, San Rafael, CA, 94903, USA) : Morgan & Claypool Publishers,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Careers with the pharmaceutical industry / edited by Peter D. Stonier.
Thông tin xuất bản: Chichester ; New Jersey : J. Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.190023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cell culture models of biological barriers : in vitro test systems for drug absorption and delivery / edited by Claus-Michael Lehr.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Taylor & Francis  2002
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chemical library design / edited by Joe Zhongxiang Zhou.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Humana Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Children and Drug Safety Balancing Risk and Protection in Twentieth-Century America/ Cynthia A. Connolly.
Thông tin xuất bản: New Brunswick, New Jersey : Rutgers University Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.1083
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Chinmedomics : the integration of serum pharmacochemistry and metabolomics to elucidate the scientific value of traditional Chinese medicine / editor, Xijun Wang ; associate editors, Aihua Zhang, Hui Sun.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier/AP, Academic Press is an imprint of Elsevier,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1900951
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chiral Drugs / edited by Cynthia A. Challener.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chromatographic analysis of pharmaceuticals / edited by John A. Adamovics.
Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker,  1997
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material / Anthony C Moffat,M David Osselton,Brian Widdop
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material / Anthony C Moffat,M David Osselton,Brian Widdop
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cleaning validation manual : a comprehensive guide for the pharmaceutical and biotechnology industries / Syed Imtiaz Haider, Erfan Syed Asif.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical pharmacy education, practice and research clinical pharmacy, drug. / Edited by Dixon Thomas.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.10711
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical skills for pharmacists : a patient-focused approach / Karen J. Tietze.
Thông tin xuất bản: St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinical skills for pharmacists : a patient-focused approach / Karen J. Tietze.
Thông tin xuất bản: St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Clinician's pocket drug reference 2015 [electronic resource] / Leonard G. Gomella, Steven A. Haist, Aimee G. Adams.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2015.
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cơ sở hóa học hữu cơ của thuốc hóa dược / Anatoly T.Soldatenkov, Nadezhda M . Kolyadina, Ivan V. Shendri ; Lê Tuấn Anh (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại Học Quốc dân Hà Nội,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Collecting Recipes: Byzantine and Jewish Pharmacology in Dialogue
Thông tin xuất bản: Boston ; Berlin : De Gruyter,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.10938
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Colloid Science in Pharmaceutical Nanotechnology
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Color atlas of pharmacology / Heinz Lüllmann ... [et al.
Thông tin xuất bản: Stuttgart ; New York : Thieme,  2000
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Color atlas of pharmacology / Heinz Lüllmann ... [et al.] ; 164 color plates by Jürgen Wirt
Thông tin xuất bản: Stuttgart ; New York : Thieme,  2000
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Combinatorial chemistry : from theory to application / Willi Bannwarth, Berthold Hinzen (eds.).
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Compatibility of pharmaceutical products and contact materials : safety considerations associated with extractables and leachables / Dennis Jenke.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.190289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Competences for Pharmacy Education and Practice in Europe
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland : MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.10711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Compliance handbook for pharmaceuticals, medical devices, and biologics / edited by Carmen Medina.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2004
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Comprehensive pharmacy review for NAPLEX / Leon Shargel ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Comprehensive pharmacy review for NAPLEX : practice exams, cases and test prep / editors, Alan H. Mutnick ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computer Applications in Pharmaceutical Research and Development / Sean Ekins, Binghe Wang.
Thông tin xuất bản: [kđ] : WileyBlackwell,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.10285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Computer-aided drug design and delivery systems / Ahindra Nag, Baishakhi Dey.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1900285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ bào chế dược phẩm : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Hoàng Minh Châu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ bào chế dược phẩm : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Hoàng Minh Châu (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc : sách đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Ngọc Chiến, Hồ Hoàng Nhân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học dược : Dành cho đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Văn Thanh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Công nghệ sinh học dược : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Văn Thanh (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Controlled release in oral drug delivery / [edited by] Clive G. Wilson.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2011.
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Davis’s drug guide for nurses / April Hazard Vallerand, Cynthia A. Sanoski ; contributing editor, Courtney Quiring
Thông tin xuất bản: Philadelphia, : F. A. Davis Company,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.1024613
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Desk reference of clinical pharmacology / Manuchair Ebadi.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Developing Solid Oral Dosage Forms : Pharmaceutical Theory & Practice / Yihong Qiu, Yisheng Chen, Geoff G Z Zhang (editors).
Thông tin xuất bản: Burlington : Elsevier Science,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dielectric analysis of pharmaceutical systems / Duncan Q. M. Craig.
Thông tin xuất bản: London ; Bristol, PA : Taylor & Francis,  1995
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drug calculations for nurses : a step-by-step approach / Robert Lapham, Heather Agar.
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold,  2009.
Ký hiệu phân loại: 615.14
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drug Delivery Technology Development in Canada
Thông tin xuất bản: MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1900971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Drug Design : Novel Advances in the Omics Field and Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Drug Discovery - Concepts to Market
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Drug Discovery and Development : New Advances
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2020
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Drug Discovery and Development. Volume 2- Drug development / edited by Mukund S. Chorghade.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drug discovery in Africa / [edited by] kelly chibale.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.190096
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drug discovery in Africa : impacts of genomics, natural products, traditional medicines, insights into medicinal chemistry, and technology platforms in pursuit of new drugs / Kelly Chibale, Mike Davies-Coleman, Collen Masimirembwa, editors.
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.19096
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drug Discovery Research : new frontiers in the post-genomic era / edited byZiwei Huang
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drug discovery targeting drug-resistant bacteria / edited by Prashant Kesharwani, Sidharth Chopra and Arunava Dasgupta.
Thông tin xuất bản: London : Academic Press,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drug information : a guide for pharmacists / atrick M. Malone, Karen L. Kier, John E. Stanovich.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drug Information Handbook / Charles F. Lacy...[et al].
Thông tin xuất bản: Ohio : Lexi-Comp Inc,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Drug Metabolism
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2021
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Drug Metabolism, Pharmacokinetics and Bioanalysis
Thông tin xuất bản: MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Drug Repurposing : Molecular Aspects and Therapeutic Applications
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2022
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Drug stereochemistry : analytical methods and pharmacology / edited by Irving W. Wainer.
Thông tin xuất bản: New York ; Hong Kong : M. Dekker,  1993
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drug-Diagnostics Co-Development in Oncology
Thông tin xuất bản: Frontiers Media SA  2014
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Drugs : Synonyms and properties / edited by G.W.A Milne.
Thông tin xuất bản: Aldershot : Ashgate ,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.103
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Drugs in use : clinical case studies for pharmacists / edited by Linda J. Dodds.
Thông tin xuất bản: London ; Chicago : Pharmaceutical Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược cộng đồng : Sách đào tạo dược sĩ Đại học / Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Xuân Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư = Pharmacopoeia Vietnamica / Hội đồng Dược điển Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.103
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư = Pharmacopoeia Vietnamica edition IV / Hội đồng Dược điển Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.103
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược học cổ truyền : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học / Phạm Xuân Sinh (chủ biên), Phùng Hòa Bình.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược học cổ truyền toàn tập / Trần Văn Kỳ.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng ,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược học cổ truyền toàn tập / Trần Văn Kỳ.
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Đà Nẵng,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược học và thuốc thiết yếu : Sách dùng để dạy và học trong các trường trung học y tế / Đỗ Trung Phấn, Nguyễn Đăng Thụ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược học và thuốc thiết yếu : Sách dùng để dạy và học trong các trường trung học y tế / Đỗ Trung Phấn,.... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học ,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng / Hoàng Thị Kim Huyền (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng / Nguyễn Năng An...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  1999
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng : 12 chuyên đề đào tạo liên tục dược khoa / Nguyễn Hữu Đức.
Thông tin xuất bản: : Y học,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng đại cương / Hoàng Thị Kim Huyền (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. Tập 2- sử dụng thuốc trong điều trị / Hoàng Thị Kim Huyền...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. tập 1, Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng / Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.J Brouwers.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Lê Thanh Tùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm, Đào Thị Vui.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Mai Tất Tố (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1 / Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm, Đào Thị Vui.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Mai Tất Tố (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Mai Tất Tố (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học : Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2 / Mai Tất Tố (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2016
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học lâm sàng / Đào Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học lâm sàng / Đào Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý học lâm sàng / Đào Văn Phan (chủ biên), Nguyễn Trọng Thông, Nguyễn Trần Giáng Hương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lý phân tử : Từ phân tử đến lâm sàng / Nguyễn Xuân Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học ,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược thư quốc gia Việt Nam : dùng cho tuyến y tế cơ sở / Bộ Y Tế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.103
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược thư quốc gia Việt Nam = : Vietnamese national drug formulary / Bộ Y tế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2018
Ký hiệu phân loại: 615.103
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược thư quốc gia Việt Nam = Vietnamese national drug formulary / Bộ Y Tế.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.103
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược xã hội : sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả / Hoàng Thy Nhạc Vũ.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2020
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Durgin & Hanan's pharmacy practice for technicians / by Jane M. Durgin, Zachary I. Hanan.
Thông tin xuất bản: Australia ; Clifton Park, NY : Delmar/Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Electrospun and Electrosprayed Formulations for Drug Delivery
Thông tin xuất bản: MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2019
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
EMS pocket drug guide / Patrick T. Gomella.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. McGraw-Hill Medical  2010
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Encyclopedia of mind enhancing foods, drugs and nutritional substances /David W. Group.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Encyclopedia of pharmaceutical technology. VOLUME 20 / editors James Swarbrick,James C. Boylan.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, Inc.,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.103
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Encyclopedia of Traditional Chinese Medicines : Molecular Structures, Pharmacological Activities, Natural Sources and Applications. Vol. 5, Isolated Compounds T-Z / Jiaju Zhou, Guirong Xie, Xinjian Yan.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Encyclopedia of Traditional Chinese Medicines Molecular Structures, Pharmacological Activities, Natural Sources and Applications. Vol. 6, Indexes / Jiaju Zhou, Guirong Xie , Xinjian Yan.
Thông tin xuất bản: Springer,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Enzyme inhibition in drug discovery and development : the good and the bad / edited by Chuang Lu, Albert P. Li.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of pharmaceutical chemistry / Donald Cairns.
Thông tin xuất bản: Pharmaceutical Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Evaluation of drug candidates for preclinical development : pharmacokinetics, metabolism, pharmaceutics, and toxicology / edited by Chao Han, Charles B. Davis, Binghe Wang.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Evaluation of Enzyme Inhibitors in Drug Discovery : a guide for medicinal chemists and pharmacologists / Robert A. Copeland.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2013.
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Evidence-based pharmacy / Phil Wiffen.
Thông tin xuất bản: Radcliffe Medical Press,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Farmacologia generale e molecolare :il meccanismo d'azione dei farmaci /Francesco Clementi, Guido Fumagalli ; co-editors Cristiano Chiamulera ...[et al].
Thông tin xuất bản: Torino : UTET,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
FASTtrack: Pharmacology / Michael D. Randall, Dave Kendall, Stephen Alexander.
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press ,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
FDA regulatory affairs : a guide for prescription drugs, medical devices, and biologics / edited by Douglas J. Pisano, David S. Mantus.
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare USA,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Formulating poorly water soluble drugs / Robert O. Williams, Alan B. Watts, Dave A. Miller, editors.
Thông tin xuất bản: New York, NY : AAPS Press : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Foundation in pharmacy practice / Ben J Whalley...[et al].
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fragment-based drug discovery and X-ray crystallography / volume editors, Thomas G. Davies, Marko Hyvönen
Thông tin xuất bản: Heidelberg ; New York : Springer,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Freeze-drying of pharmaceuticals and biopharmaceuticals : principles and practice / Felix Franks.
Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.18
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of early clinical drug development : from synthesis design to formulation / edited by Ahmed F. Abdel-Magid and Stéphane Caron.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of medicinal chemistry / Gareth Thomas.
Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : J. Wiley & Sons,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of pharmacology / Shane Bullock and Elizabeth Manias.
Thông tin xuất bản: Frenchs Forest, N.S.W. : Pearson Education,  2014.
Ký hiệu phân loại: 615.1900711
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Game Theory Relaunched
Thông tin xuất bản: Croatia : IntechOpen,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
General and molecular pharmacology [electronic resource] : principles of drug action / Francesco Clementi, Guido Fumagalli, editors ; Christian Chiamulera, Emilio Clementi, Dino Fesce, Diego Fornasari, Cecilia Gotti, co-editors.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc  2015
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Generic drug product development : international regulatory requirements for bioequivalence [electronic resource] / edited by Isadore Kanfer, Leon Shargel.
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare USA,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Generic drug product development : specialty dosage forms [electronic resource] / edited by Leon Shargel, Isadore Kanfer.
Thông tin xuất bản: New York : Informa Healthcare USA,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giản yếu máy và thiết bị công nghệ sản xuất hóa dược / Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Quốc Chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình dược lý học / Trần Thị Phúc Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình kiểm nghiệm thuốc : Dùng trong các trường THCN / Lê Thị Hải Yến (chủ biên), Nguyễn Ninh Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình viết và đọc tên thuốc : Dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp / Nguyễn Thúy Dần, Ma Hồng Nga, Phạm Hằng Nga.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global pharmaceutical marketing : a practical guide to codes and compliance / Judith Grice
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press,  2017
Ký hiệu phân loại: 615.10688
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Global pharmaceutical marketing : a practical guide to codes and compliance / Judith Grice.
Thông tin xuất bản: Pharmaceutical Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.10688
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Glutamate-related biomarkers in drug development for disorders of the nervous system : workshop summary / Diana E. Pankevich, Miriam Davis, and Bruce M. Altevogt, rapporteurs ; Forum on Neuroscience and Nervous System Disorders, Board on Health Sciences Policy, Institute of Medicine of the National Academies.
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : National Academies Press,  2011
Ký hiệu phân loại: 615.10724
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Good laboratory practice regulations / Sandy Weinberg.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Good manufacturing practices for pharmaceuticals : a plan for total quality control from manufacturer to consumer / Sidney H. Willig.
Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker,  2000
Ký hiệu phân loại: 615.190685
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics / Laurence L Brunton...[et al]
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Professional,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Goodman and Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics / Laurence L. Brunton...[et al]
Thông tin xuất bản: New York : The McGraw-Hill ,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Green and sustainable pharmacy / Klaus Kümmerer, Maximilian Hempel, editors.
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer,  2010
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Guide des 4000 médicaments, utiles, inutiles ou dangereux, au service des malades et de praticiens / Philippe Even, Bernard Debre�
Thông tin xuất bản:  2012
Ký hiệu phân loại: 615.103
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Handbook of bioequivalence testing / Sarfaraz K. Niazi.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of clinical drug data.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical Pub. Division,  2002.
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of drug screening / edited by Ramakrishna Seethala, Prabhavathi B. Fernandes.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2001
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of isolation and characterization of impurities in pharmaceuticals / edited by Satinder Ahuja, Karen Mills Alsante.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Academic Press,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of LC-MS bioanalysis : best practices, experimental protocols, and regulations / edited by Wenkui Li, PhD, Novartis Institutes for BioMedical Research, East Hanover, NJ, USA, Jie Zhang, PhD, Novartis Institutes for BioMedical Research, East Hanover, NJ, USA, Francis L.S. TSE, PhD, Novartis Institutes for BioMedical Research, East Hanover, NJ, USA.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2013
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of nonprescription drugs : an interactive approach to self-care / Rosemary R. Berardi...[et al]
Thông tin xuất bản: Washington : American Pharmacists Association,  2009
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of pharmaceutical analysis / edited by Lena Ohannesian, Anthony J. Streeter.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2002
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of Pharmaceutical Analysis by HPLC. Volume 6 / Edited by Satinder Ahuja, Michael W. Dong.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier ,  2005
Ký hiệu phân loại: 615.1901
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Handbook of pharmaceutical biotechnology / edited by Shayne Cox Gad.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.19
Bộ sưu tập: Sách tra cứu