TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực tập lâm sàng bệnh viện


Đánh giá chất lượng tiểu cầu được sản xuất từ máu toàn phần và tiểu cầu chiết tách trên máy tách tế bào tự động tại bệnh viện chợ rẫy / Vũ Trần Duy; Nguyễn Tiến Thắng, Trần Văn Bảo (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 612.117
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Đánh giá tình hình sử dụng thuốc đái tháo đường type 2 ở bệnh nhân cao tuổi tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức / Phạm Huỳnh Anh Thư; Vũ Khánh Vy (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.462061
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá tình hình sử dụng thuốc đái tháo đường type 2 ở bệnh nhân có yếu tố nguy cơ xơ vữa/ bệnh xơ vữa động mạch hoặc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức / Lê Ngọc Thảo Vân; Dũng Khánh Vy (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.462061
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá tình hình sử dụng thuốc ở người cao tuổi theo tiêu chuẩn BEERS 2019 tại Khoa nội Tim mạch - bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức giai đoạn từ tháng 01/2021 đến 06/2021 / Nguyễn Thị Phương Dung; Phan Nguyễn Hòa Ái, Nguyễn Thị Diễm Chi, Hà Xuân Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.547
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đánh giá tuân thủ điều trị thuốc nội tiết trên bệnh nhân điều trị ung thư vú tại bệnh viện Nhân dân Gia Định và các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị / Phan Nguyễn Điền Văn; Đào Vân Thy (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.99449
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương . Chuyên đề 2.1- Điều tra khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và trang thiết bị hiện có để thiết kế hệ thống CNTT y tế tại bệnh viện / Trần Anh Khoa...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương . Chuyên đề 2.6- Xây dựng chương trình chuyển đổi dữ liệu ảnh của bệnh viện sang chuẩn Dicom / Ngô Anh Tuấn...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương . Chuyên đề 2.7- Xây dựng chương trình quản lý ảnh Dicom / Trần Anh Khoa, Ngô Anh Tuấn.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.10- Nghiên cứu thiết kế phần mền trao đổi thông tin bệnh nhân giữ phòng cấp cứu với các khoa khám bệnh - phòng chuẩn đoán hình ảnh - phòng siêu âm - phòng kế toán / Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Phước .
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.11- Thiết kế và viết chương trình khai thác và xử lý ảnh Dicom phục vụ trong quá trình hội chẩn đoán hình ảnh và cấp cứu / Ngô Anh Tuấn,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.12- Thiết kế và viết chương trình lưu nhận xét, chẩn đoán của bác sĩ vào các file Dicom / Ngô Anh Tuấn,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.13- Xây dựng modlue rút trích thông tin bệnh nhân từ hệ thống thông tin y tế bệnh viện / Nguyễn Thanh Tùng
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.14- Xây dựng chương trình quản lý, xử lý, biên tập, khai thác video, hình ảnh của cuộc hội chẩn / Bùi Hồng Phúc...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.2- Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống / Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Phước
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.3- Nghiên cứu và xây dựng module chuyển đổi HL7 : Trần Anh Khoa...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.4, Xây dựng modlue thu nhập dữ liệu giữa hệ thống và các thiết bị chụp ảnh X-quang / Bùi Hồng Phúc, Trần Anh Khoa.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.5- Xây dựng modlue thu nhập dữ liệu giữa thiết bị chụp ảnh từ các máy X -Quang di động và máy siêu âm / Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Phước
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.8- Xây dựng hệ thống truyền tải video chất lượng cao giữa phòng mổ và hội trường / Trần Anh Khoa,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Chuyên đề 2.9- Xây dựng chương trình phân tích, lọc thông tin từ ảnh Dicom phục vụ hội chẩn, nghiên cứu bệnh / Trần Anh Khoa,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện : chăm sóc và xử trí / Đặng Hanh Đệ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2020
Ký hiệu phân loại: 617.0231
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện. Tập 1 / Lê Ngọc Trọng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  1999
Ký hiệu phân loại: 610
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện. Tập 2 / Lê Ngọc Trọng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2001
Ký hiệu phân loại: 610
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện. Tập 3 / Lê Ngọc Trọng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2005
Ký hiệu phân loại: 610
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện : tài liệu tham khảo / Trần Quý Tường (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2013
Ký hiệu phân loại: 614.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Khảo sát biến cố bất lợi của phác đồ AC-T trong hóa trị liệu ung thư vú tại bệnh viện Nhân dân Gia Định / Lê Phương Tiến; Đào Vân Thy (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.99449
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát hoạt động tư vấn sử dụng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nhân dân Gia Định / Nguyễn Thị Thanh Vân; Phạm Hồng Thắm (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.132061
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát kỹ thuật sử dụng thuốc có thiết bị đi kèm trên bệnh nhân hen phế quản điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nhân dân Gia Định / Võ Thị Thu Trang; Phạm Hồng Thắm, Nguyễn Đức Trí (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.238061
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát sự tồn tại của gen kháng kháng sinh trong nước thải ở một số bệnh viện Tp. Hồ Chí Minh / Hoàng Ngọc Hiếu, Lương Kiều Hải, Phan Thị Thanh Tuyền; Nguyễn Minh Quân (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 615.329
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại bệnh viện Đa khoa Long An / Tôn Thọ Nhật Vinh; Nguyễn Duy Linh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.24061
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát tình hình điều trị với Digoxin tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức giai đoạn 01/2021 - 04/2022 / Mai Khả Ngọc; Nguyễn Thị Đức Hạnh, Nguyễn Việt Xuân Phương (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát tình hình điều trị rối loạn Lipid huyết ở bệnh nhân ngoại trú mắc kèm bệnh tim mạch tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức trong giai đoạn từ 01/2020 đến 30/04/2022 / Vũ Đức Thông; Nguyễn Thị Đức Hạnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.3997
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát tình hình điều trị rối loạn lipid máu trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức từ 01/01/2020 đến 31/03/2022 / Nguyễn Ngọc Minh Duyên; Nguyễn Thị Đức Hạnh, Nguyễn Việt Xuân Phương (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 616.3997
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát tình hình điều trị xuất huyết tiêu hóa trên không do tăng áp tĩnh mạch cửa tại bệnh viện Nhân dân Gia Định / Võ Thanh Thư; Nguyễn Thái Minh Trúc (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.33
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong viêm phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức / Hứa Bảo Huy; Nguyễn Thị Diễm Chi, Hà Xuân Tuân, Nguyễn Thị Đức Hạnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 616.241061
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc chống đông tại Khoa nội Tim mạch - bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức giai đoạn 01/2021 - 06/2021 / Nguyễn Hoàng Tuấn Huy; Lý Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Diễm Chi (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.1061
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường ở bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện quận 11 thời gian tháng 5/2022 / Thái Nguyễn Minh Phương; Võ Phùng Nguyên (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.4624061
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị rối loạn Lipid máu trong điều trị nội trú bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức từ tháng 01/2021 đến tháng 06/2021 / Đoàn Thị Mỹ Trinh; Lý Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Diễm Chi (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.3997
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát tình hình sử dụng vancomycin tại bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh / Lương Diễm Ngân; Dũng Khánh Vy (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.329
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát tình hình tuân thủ dùng thuốc và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân hen điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức năm 2022 / Phan Gia Trấn; Võ Phùng Nguyên, Huỳnh Thanh Sang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 616.238061
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát và xây dựng danh mục tương tác thuốc ngoại trú tại bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi / Phạm Hoàng Trúc Linh; Phan Ngô Diễm Trang, Trần Ngọc Loan (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 615.7045
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Khảo sát việc sử dụng thuốc kháng viêm không steroid trên bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức năm 2021-2022 / Nguyễn Thanh Phong; Võ Phùng Nguyên (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Nhiễm trùng bệnh viện / Đặng Đức Anh, Nguyễn Văn Hiếu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2010
Ký hiệu phân loại: 616.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện quận 11 năm 2021 / Nguyễn Lê Tâm Thanh; Trương Minh Quang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh ở khoa ngoại chấn thương tại bệnh viện Quận 11 từ 01/03 - 31/05/2022 / Phạm Thị Kiều Thu; Lý Minh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.329
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương : phụ lục sản phẩm đề tài / Đào Văn Tuyết.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học ứng dụng,  2010
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ chuẩn đoán và tra cứu tai bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương : thuyết minh đề cương đề tài khọc khọc &công nghệ / Đào Văn Tuyết.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng,  2009
Ký hiệu phân loại: 610.285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi cần chú ý trong thực hành lâm sàng tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức / Trần Cao Trúc Linh; Võ Phùng Nguyên, Nguyễn Thị Diễm Chi (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2022
Ký hiệu phân loại: 615.7045
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xử trí cấp cứu đột quỵ não : cẩm nang của Đội xử trí đột quỵ não tại bệnh viện trường Đại học tổng hợp Houston-Texas / Nguyễn Đạt Anh, Mai Duy Tôn (bản dịch); Lê Đức Hinh (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2014
Ký hiệu phân loại: 616.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng