TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực tập sản xuất dược nâng cao


Cơ sở công nghệ sinh học và sản xuất dược phẩm / Từ Minh Koóng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2004
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm : Sách đào tạo dược sĩ Đại học / Từ Minh Koóng,... [ và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2015
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm. Tập 1- Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp tổng hợp hóa dược và chiết xuất dược liệu / Từ Minh Koóng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kỹ thuật sản xuất dược phẩm. Tập 2- Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp sinh tổng hợp / Từ Minh Koóng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu hoàn chỉnh mô hình công nghệ xử lý nước cấp cho các nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO / Lê Anh Phi; Lê Đức Trung (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2011
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực hành bào chế và sản xuất dược phẩm / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành bào chế và sản xuất dược phẩm 2 / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành công nghệ sản xuất dược phẩm 1 / Huỳnh Nguyễn Anh Khoa ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình