TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Thực tập Dược lâm sàng, quản lý và cung ứng thuốc


Clinical pharmacy education, practice and research clinical pharmacy, drug. / Edited by Dixon Thomas.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.10711
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng / Hoàng Thị Kim Huyền (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2006
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng / Nguyễn Năng An...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  1999
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng : 12 chuyên đề đào tạo liên tục dược khoa / Nguyễn Hữu Đức.
Thông tin xuất bản: : Y học,  2008
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng đại cương / Hoàng Thị Kim Huyền (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học,  2003
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. Tập 2- sử dụng thuốc trong điều trị / Hoàng Thị Kim Huyền...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị. tập 1, Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng / Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.J Brouwers.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2014
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm : Ban hành kèm theo Quyết định số 3809/QĐ-BYT ngày 27/08/2019 / Lương Ngọc Khuê (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2019
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MCQs in clinical pharmacy / Lilian M Azzopardi.
Thông tin xuất bản: Pharmaceutical Press,  2007
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Oxford handbook of clinical pharmacy / edited by Philip Wiffen ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press,  2012
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Pathology and therapeutics for pharmacists : a basis for clinical pharmacy practice / -
Thông tin xuất bản: London ; Chicago : Pharmaceutical Press,  2008
Ký hiệu phân loại: 615
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Renal Medicine and Clinical Pharmacy [electronic resource] / edited by Rhiannon Braund.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2020.
Ký hiệu phân loại: 615.1
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở