TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Chủ nghĩa xã hội khoa học


Biện chứng của tự nhiên / Ph. Ăng-ghen.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bút ký triết học / V.I Lê-nin.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cải tiến phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mac-Lênin tại trường Đại học dân lập Kỹ thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh : Kỷ yếu hôi thảo khoa học / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chống Đuy-rinh / Ph. Ăng-ghen.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán / V.I Lê-nin.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học / Hà Huyền Hoài Vân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia,  2002
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học / Nguyễn An Ninh, Dương Thị Minh, Bùi Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Ngân, Đỗ Thị Thạch.
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Hành chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ nghĩa xã hội khoa học / Phạm Văn Thái, Phùng Khắc Bình, Đỗ Công Tuấn, Phạm Ngọc Thanh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2001
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Death to bourgeois society : the propagandists of the deed.
Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] : Pm Pr,  2016.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Tham khảo
 
Giáo trình chủ nghĩa Xã hội Khoa học / Đỗ Công Tuấn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc Đại học - Hệ chuyên ngành lý luận chính trị / Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc Đại học - Không chuyên ngành lý luận chính trị / Hoàng Chí Bảo (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Giáo dục và đào tạo,  2019
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc Đại học hệ không chuyên ngành lý luận chính trị / Bộ giáo dục và đào tạo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Giáo dục và đào tạo,  2021
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin / Nguyễn Viết Thông.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2010
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2018
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2013
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2017
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi và đáp kinh tế chính trị Mác - Lênin / Hoàng Thị Bích Loan, Vũ Thị Thoa
Thông tin xuất bản: H : Chính trị Hành chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hỏi và đáp môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Lê Minh Nghĩa, Phạm Văn Sinh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia ,  2010
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học / Nguyễn Văn Dương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2000
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử Chủ nghĩa Mác . Tập 1 - Sự hình thành và cơ sở của Chủ nghĩa Mác : Sách tham khảo / Lê Cự Lộc, Trần Khang (Hiệu đính).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử Chủ nghĩa Mác : T.2 - Sự phát triển Chủ nghĩa Mác trong thời kỳ đầu của Chủ nghĩa tư bản độc quyền : Sách tham khảo / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử Chủ nghĩa Mác : T.3 - Sự phát triển Chủ nghĩa Mác trong thời kỳ thắng lợi chủa Chủ nghĩa xã hội : Sách tham khảo / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lịch sử Chủ nghĩa Mác : T.4 - Sự phát triển Chủ nghĩa Mác trong thời kỳ hiện nay : Sách tham khảo / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marx and Marxism / Peter Worsley.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2002.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marx for the 21st century / edited by Hiroshi Uchida ; with a special introduction by Terrell Carver.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2006.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marx, Lenin, and the revolutionary experience [electronic resource] : studies of communism and radicalism in the age of globalization / by Paul Le Blanc.
Thông tin xuất bản: New York : Routledge,  2006.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marxism, religion and ideology : themes from David McLellan / edited by David Bates, Iain MacKenzie and Sean Sayers.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Marx's capital / Ben Fine and Alfredo Saad-Filho.
Thông tin xuất bản: London ; Sterling, Va. : Pluto Press,  2004.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nhà nước và cách mạng / V.I Lê-nin.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2004
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lenin / Hồ Trọng Viện, Nguyễn Minh Trí, Hà Huyền Hoài Vân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin / Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2012
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Kinh Tế Quốc Dân,  2008
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin / Hồ Trọng Viện, Nguyễn Minh Trí, Hà Huyền Hoài Vân
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin / Hồ Trọng Viện, Nguyễn Minh Trí, Hà Huyền Hoài Vân.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
On the Formation of Marxism
Thông tin xuất bản: Leiden ; Boston : Brill,  2016
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Requiem for Marx / edited with an introduction by Yuri N. Maltsev.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Rereading Marx in the Age of Digital Capitalism
Thông tin xuất bản: Pluto Press,  2019
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Stochastic Modeling and Control
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2012
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Tài liệu hướng dẫn ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Học phần II / Khoa Lý luận Chính trị trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The Cambridge companion to Marx / edited by Terrell Carver.
Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press,  1991.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The scientific Marx / Daniel Little.
Thông tin xuất bản: Minneapolis : University of Minnesota Press,  c1986.
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu môn học chủ nghĩa xã hội khoa học : dưới dạng hỏi & đáp / Đỗ Thị Thạch, Nguyễn Đức Bách, Nguyễn Thị Ngân.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý Luận Chính Trị,  2005
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Work, Sex and Power : The Forces that Shaped Our History
Thông tin xuất bản: Pluto Press  20150220
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
World Bolshevism
Thông tin xuất bản: Canada Athabasca University Press  20220228
Ký hiệu phân loại: 335.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở