TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Tâm lý và đạo đức y học


Behavioral medicine : a guide for clinical practice / edited by Mitchell D. Feldman, John F. Christensen.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical,  2008.
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Behavioral medicine : a guide for clinical practice / Mitchell D. Feldman, John F. Christensen.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical,  2008.
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Health psychology / Shelley E. Taylor.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education,  2006
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Real behavior change in primary care : improving patient outcomes and increasing job satisfaction [electronic resource] / Patricia J. Robinson, Debra A. Gould, and Kirk D. Strosahl.
Thông tin xuất bản: Oakland, Calif. : New Harbinger Publications,  2010
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý y học và đạo đức y học : dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / Lê Thanh Tùng, Nguyễn Bảo Ngọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam,  2018
Ký hiệu phân loại: 616.89
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The Handbook of Salutogenesis
Thông tin xuất bản: Cham Springer Nature  2017
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Handbook of Salutogenesis [electronic resource] / edited by Maurice B. Mittelmark, Shifra Sagy, Monica Eriksson, Georg F. Bauer, Jürgen M. Pelikan, Bengt Lindström, Geir Arild Espnes.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer,  2017
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The self in health and illness : patients, professionals and narrative identity / edited by Frances Rapport and Paul Wainwright ; foreword by Elliot G. Mishler.
Thông tin xuất bản: Abingdon : Radcliffe,  2006.
Ký hiệu phân loại: 616.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng