TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: D�����c h���c (211 môn)

Môn học

Môn học: Chuyên đề Kỹ năng giao tiếp trong ngành y dược


Bài giảng kỹ năng giao tiếp cho sinh viên y khoa = : communication skills for medical students / Nguyễn Văn Hiến...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2014
Ký hiệu phân loại: 610.696
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Bài giảng kỹ năng giao tiếp dành cho cán bộ y tế / Nguyễn Văn Hiến, Lê Thu Hòa.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học,  2017
Ký hiệu phân loại: 610.696
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Challenges and solutions in patient-centred care : a case book / Judith Belle Brown, Moira Stewart, W. Wayne Weston.
Thông tin xuất bản: Abingdon : Radcliffe Medical,  2002.
Ký hiệu phân loại: 610.696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Compassion : compassion, continuity and caring in the NHS / edited by Rodger Charlton.
Thông tin xuất bản: London : Royal College of General Practitioners,  2015.
Ký hiệu phân loại: 610.696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Employer, Insurer, and Industry Perspectives on Patient-Centered Comparative Effectiveness Research / Kotzias, Virginia I. ; Khodyakov, Dmitry ; Fahey, Gavin ; Concannon, Thomas W. ; Graff, Jennifer.
Thông tin xuất bản: Santa Monica, CA : RAND Corporation ,  2015
Ký hiệu phân loại: 610.696
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Evidenzbasierte | evidenzinformierte Gesundheitskommunikation
Thông tin xuất bản: Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft mbH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 610.696
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Handbook of concierge medical practice design / Maria K. Todd.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại: 610.696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, dilemas e práticas / Deslandes, Suely Ferreira.
Thông tin xuất bản: Rio de Janeiro, RJ : SciELO – Editora FIOCRUZ ,  2006
Ký hiệu phân loại: 610.696
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Medical mentoring : supporting students, doctors in training and general practitioners / David Jeffre
Thông tin xuất bản: London : Royal College of General Practitioners,  2014
Ký hiệu phân loại: 610.696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Narrative medicine : bridging the gap between evidence-based care and medical humanities / Maria Giulia Marini.
Thông tin xuất bản: Cham : Springer,  2016
Ký hiệu phân loại: 610.696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Person-centred health care : balancing the welfare of clinicians and patients / Stephen Buetow.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,  2016.
Ký hiệu phân loại: 610.696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Surviving health care : a manual for patients and their families / edited by Thomasine Kushner.
Thông tin xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press,  2010.
Ký hiệu phân loại: 610.696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The doctor, his patient and the illness / Michael Balint ; [with an introduction by John A. Balint].
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Churchill Livingstone,  2000
Ký hiệu phân loại: 610.696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng