TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (25 môn)

Môn: Kế toán quản trị (111 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Cung cấp cho học viên những kiến thức mang tính chuyên sâu và nâng cao về lý thuyết và thực hành kế toán quản trị trong các đơn vị nhằm cung cấp thông tin kế toán tài chính phục vụ chức năng quản lý của nhà quản trị, bao gồm: kế toán chi phí theo công việc và theo quá trình; kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động (ABC); lập dự toán ngân sách; kiểm soát ngân sách và kế toán trách nhiệm; chi phí chuẩn và thẻ điểm cân bằng.
 
"Tìm hiểu công tác tổ chức bán hàng và kế toán xác định kết quả họat động kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại thủy sản" / Phan Văn Tòan: Đào Thanh Vân (giáo viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2006
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Accounting for decision making and control / Jerold L. Zimmerman.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting for managers : interpreting accounting information for decision-making / Paul M. Collier.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advanced management accounting / Robert S. Kaplan, Anthony A. Atkinson.
Thông tin xuất bản: : Prentice Hall,  1998
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Advances in management accounting. Vol. 17 [electronic resource] / Marc J. Epstein, John Y. Lee.
Thông tin xuất bản: Bingley, U.K. : Emerald,  2008.
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải kế toán quản trị / Phạm Văn Dược, Đào Tất Thắng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Bài tập và bài giải kế toán quản trị / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán của các công ty dịch vụ công ích TP.HCM / Hoàng Mộng Ngọc; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán quản trị chi phí tại các công ty điện lực trên địa bàn tp.Hcm / Tạ Thị Thanh Huyền; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị chi phí tại các công ty xây lắp trên địa bàn TP.HCM / Võ Thị Thục Quyên; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất ngành chế biến thủy hải sản tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Minh Hải; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị tại bệnh viện Tâm thần TP.HCM / Đỗ Thị Minh Trang; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị tại các công ty bảo hiểm phi nhân thọ khu vực tp. HCM / Lại Thị Minh Châu; Phạm Ngọc Toàn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến việ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệ nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Dương / Phan Thị Bích Liên; Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin khu vực TP.HCM / Bùi Thị Nhân ; Phạm Văn Dược (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh / Đào Khánh Trí ; Trần Phước (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị tại cục trang bị và kho vận - bộ công an / Phan Thị Kim Dung; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Biên Hòa / Nguyễn Thanh Hợp; Hà Văn Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố tác động đến mức độ vận dụng kế toán quản trị trong bệnh viện công lập tại Tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thơm; Phạm Quốc Thuần (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố tác động đến việc tổ chức kế toán quản trị tại doanh nghiệp xây dựng nhỏ và vừa trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh / Phạm Lê Minh Khoa; Ngô Nhật Phương Diễm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp thủy sản tỉnh Bạc Liêu / Trần Thị Kim Ngân; Nguyễn Minh Hà (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các công ty dịch vụ công ích trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh / Phạm Thị Ánh Hồng; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Cost accounting : a managerial emphasis / Charles T. Horngren ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cost accounting : a managerial emphasis / Charles T. Horngren, Stanford University, Srikant M. Datar, Harvard University, Madhav V. Rajan, Stanford University.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Finance for the non-financial manager [electronic resource] / Gene Siciliano.
Thông tin xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill,  2003.
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial accouting / Anthony A.Atkinson.... [et. al].
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson Prentice Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial and managerial accounting / Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac..
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western/Cengage Learning,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial intelligence : a manager's guide to knowing what the numbers really mean / Karen Berman, Joe Knight , with John Case.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamental managerial accounting concepts / Thomas P. Edmonds, Bor-Yi Tsay, Philip R. Olds.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/ Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.Hồ Chí Minh / Vũ Thị Hạ Linh ; Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Handbook of management accounting research [electronic resource]. Volume 2 / edited by Christopher S. Chapman, Anthony G. Hopwood, Michael D. Shields.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier,  2007.
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
 
Hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị / Huỳnh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh / Đỗ Khắc Toàn; Huỳnh Đức Lộng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Phước / Trịnh Hoàng Diễm Thúy; Huỳnh Đức Lộng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại các công ty yến sào Tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Đình Cường; Lê Đức Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2022
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Nam Á / Lê Xuân Hội; Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần sản xuất dịch vụ công nghệ bán dẫn toàn cầu Việt Nam (GES VN) / Nguyễn Phương Hiền; Huỳnh Đức Lộng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Introduction to managerial accounting / Peter C. Brewer, Ray H. Garrison, Eric W. Noreen.
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Issues in management accounting / David Ashton, Trevor Hopper, W. Scapens Robert.
Thông tin xuất bản: London : Prentice - Hall,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản lý / Hùng Mạnh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1998
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị (Có lời giải mẫu) : Bài tập / Phạm Văn Dược, Đào Tất Thắng.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị . phần 1- kế toán chi phí / Phạm Văn Dược (chủ biên), Cao Thị Cẩm Vân.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Công Nghiệp TP.HCM,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị / Đoàn Ngọc Quế (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị / Huỳnh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị / Huỳnh Lợi...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị / Khoa Kế toán - kiểm toán.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tài Chính,  1997
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán Quản trị / Lê Đình Trực.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán Quản trị / Nguyễn Thị Minh Tâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị / Nguyễn Tuấn Duy, Nguyễn Phú Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị / Phạm Ngọc Thúy
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị / Phạm Thị Phụng, Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán quản trị / Phạm Thị Phụng, Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán quản trị / Trần Đình Phụng , Phạm Ngọc Toàn, Trần Văn Tùng
Thông tin xuất bản: Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán Quản trị / Trần Nhật Thiện.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2002
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị / Trần Văn Tùng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị / Trần Văn Tùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán quản trị / Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị : bài giảng / Trịnh Ngọc Anh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2003
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán quản trị : bài tập (có lời giải mẫu) / Phạm Văn Dược, Đào Tất Thắng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị : bài tập và bài giải / Huỳnh Lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán Quản trị : Dùng cho sinh viên hệ đào tạo từ xa / Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Văn Tấn, Vũ Quang Kết
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị : Giáo trình môn học / Phạm Châu Thành, Phạm Xuân Thành.
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Phương Đông,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán quản trị : Lý thuyết căn bản và nguyên tắc ứng dụng trong quyết định kinh doanh / Nguyễn Tấn Bình.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2003
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị : lý thuyết và bài tập / Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị : lý thuyết, bài tập và bài giải dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán kiểm toán / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị : lý thuyết, bài tập và bài giải dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán kiểm toán / Phan Đức Dũng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam / Võ Văn Nhị (chủ biên),...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị chi phí các quyết định tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp / Đoàn Xuân Tiên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị doanh nghiệp / Nguyễn Ngọc Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị doanh nghiệp : giáo trình / Đoàn Xuân Tiên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh / Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thống Kê,  1995
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh : Lý thuyết và bài tập / Nguyễn Phú Giang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Lean Accounting : Best practices for sustainable integation / edited by Joe Stenzel
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons ,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management Accountants' Business Orientation and Involvement in Incentive Compensation : Empirical Results from a Cross-Sectional Survey
Thông tin xuất bản: Bern Peter Lang International Academic Publishers  2018
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management Accountants’ Business Orientation and Involvement in Incentive Compensation / Wolf, Sebastian.
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG ,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Management Accounting / Kaplan Robert S., Atkinson Anthony A., S. Mark Young.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management Accounting Best Practices : A Guide for the Professional Accountant / Steven M. Bragg.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management accounting decision management.
Thông tin xuất bản: Amsterdam : CIMA Pub.,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management accounting in enterprise resource planning systems / Severin Grabski, Stewart Leech, Alan Sangster.
Thông tin xuất bản: Oxford : Elsevier/CIMA Publishing,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15110285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Management and cost accountin
Thông tin xuất bản: New Jersey, USA : Prentice-Hall, Inc,  1999
Ký hiệu phân loại: 658.1511094
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managerial accounting / John J. Wild.
Thông tin xuất bản: N.Y. [etc.] : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managerial Accounting / Ray H Garrison, W. Noreen Eric.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Irwin,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managerial accounting / Ray H. Garrison, Eric W. Noreen.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managerial accounting / Stacey Whitecotton, Robert Libby, Fred Phillips.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managerial accounting / Susan V. Crosson, Belverd E. Needles, Jr.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managerial accounting : Creating value in a dynamic business environment / Ronald W. Hilton.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managerial accounting for dummies / by Mark P. Holtzman.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor],  2013
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Managerial Accouting / Ray H. Garrison, Eric W. Noreen.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mangerial accounting / James Jiambalvo, Dick D. Wasson.
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mô hình và cơ chế vận hành kế toán quản trị / Phạm Văn Dược, Huỳnh lợi.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Trần Đình Khuyến, Phan Thị Hằng Nga (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Trần Anh Tú; Huỳnh Đức Lộng (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán trách nhiệm đối với các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Tp Hồ Chí Minh / Châu Lan Phương; Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu về công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí ở các trường đại học ngoài công lập tại TP.Hồ Chí Minh / Ngô Ngọc Thảo Quyên...[và những người khác];Trần Văn Tùng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu về công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các trường đại học ngoài công lập tại Tp.Hồ Chí Minh / Ngô Ngọc Nguyên Thảo...[và những người khác]; Trần Văn Tùng (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu về công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM / Ngô Ngọc Nguyên Thảo ....[và những người khác]; Trần Văn Tùng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Performance measurement & control systems for implementing strategy / Robert Simons ; contributors, Antonio Dávila, Robert S. Kaplan.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  2000.
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The design of cost management systems : text and cases / Robin Cooper, Robert S. Kaplan.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall,  1999.
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The seven keys to managing strategic accounts / Sallie Sherman, Joseph Sperry, Sam Reese.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill ,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thiết lập thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định trong doanh thương mại tại Tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Khiết Như ...[và những người khác]; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Tình huống kế toán quản trị trong doanh nghiệp / Trương Thị Thủy, Trần Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty Viễn thông Bình Dương / Đặng Đức Tiệp; Phạm Văn Tài (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty CP thủy điện Thác Mơ / Lê Thị Thảo Linh; Võ Văn Nhị (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh Thủy; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Tổ chức vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Bình Dương / Chu Đăng Mạnh; Trần Văn Thảo (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng các phương pháp định lượng trong kế toán quản trị / Trần Đình Phụng.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Working papers for use with managerial accounting / Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer ; prep. by Jeannie Folk
Thông tin xuất bản: Boston [etc.] McGraw-Hill/Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Working papers for use with managerial accounting / Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer ; prep. by Jeannie Folk
Thông tin xuất bản: Boston [etc.] McGraw-Hill/Irwin,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh / Đào Tuyết Lan; Hà Xuân Thạch (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sx, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước / Nguyễn Thị Ca ; Trần Đình Phụng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ