TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� to��n (25 môn)

Môn: Hệ thống thông tin kế toán (42 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Học phần Hệ thống thông tin kế toán sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức mang tính chuyên sâu và nâng cao về lý thuyết và thực hành trong việc tổ chức và phát triển hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin cho một tổ chức cụ thể như phân tích, thiết kế, thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán cho từng chu trình kế toán cụ thể.
 
Accounting information systems / James A. Hall.
Thông tin xuất bản: Canada : Thomson Learning South-Western.,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting information systems / James A. Hall.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 657.0285574
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting information systems / Marshall B. Romney, Brigham Young University, Paul John Steinbart, Arizona State University.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting information systems / Marshall B. Romney, Paul John Steinbart.
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting information systems : basic concepts and current issues / Robert L. Hurt.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting information systems : basic concepts and current issues / Robert L. Hurt.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting information systems : understanding business processes / Brett Considine...[et al].
Thông tin xuất bản: Milton, Qld : John Wiley & Sons Australia,  2010
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận / Nguyễn Thị Hồng Thắm; Phạm Quốc Thuần (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tài chính - Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh / Lê Thị Thanh Giang; Trần Phước (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại các cơ sở y tế công lập Tp. Hồ Chí Minh / Dương Thụy Hiền; Phạm Thị Phụng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Biên Hòa / Lai Quốc Hưng; Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận / Cao Quý Khương; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận / Cao Qúy Khương; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố bên trong doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tin kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Xuân Hưng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các nhân tố thuộc môi trường ERP tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp Logistics tại TP.HCM / Đỗ Uyên Kha; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các yếu tố tác động sự hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Quảng Ngãi / Huỳnh Thị Thùy Linh; Hà Văn Dũng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Corporate accounting information systems / Tony Boczko
Thông tin xuất bản: Harlow : Financial Times Prentice Hall,  2007
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống thông tin kế toán đến thành quả hoạt động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tp.HCM / Quách Minh Ngọc ; Phạm Văn Dược (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hệ thống thông tin kế toán (phần 1) / Huỳnh Văn Hiếu ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thông tin kế toán (phần 1) / Huỳnh Văn Hiếu, Lương Đức Thuận, Trần Nam Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thông tin kế toán / Phạm Thị Lan Anh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thông tin kế toán / Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống thông tin kế toán / Trần Văn Tùng...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2019
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thông tin kế toán : Lý thuyết, Bài tập và Bài giải / Nguyễn Thế Hưng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống thông tin kế toán = Accounting Information Systems / Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy; Phan Đức Dũng (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống thông tin kế toán 2 / Huỳnh Văn Hiếu ...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thông tin kế toán 2 / Huỳnh Văn Hiếu...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thông tin kế toán. Phần 1 / Huỳnh Văn Hiếu, Lương Đức Thuận, Trần Nam Trung.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 1 / Thái Phúc Huy (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Phương Đông ,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống thông tin kế toán. Tập 1 / Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 2 / Thái Phúc Huy (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Phương Đông ,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 3 / Nguyễn Phước Bảo Ấn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông,  2012
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại tp Hồ Chí Minh / Lê Minh Chiến; Phạm Văn Dược (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các trường cao đẳng công lập / Vũ Quốc Tuấn; Trần Văn Thảo( Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Introduction to accounting information systems : International edition / James A. Hall.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2011.
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mức độ ảnh hưởng của hệ thống thông tin kế toán đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản trên sàn HOSE / Vũ Thị Thu Hà ; Nguyễn Ngọc Huy (GVHD).
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán - nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước / Nguyễn Thị Thương; Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực (ERP) tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh / Ngô Ngọc Nguyên Thảo; Trần Nam Trung (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM / Ngô Ngọc Nguyên Thảo; Trần Nam Trung (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản trị xí nghiệp : Toàn tập. Tập 2- Tin hóa... hệ thống thông tin kế toán / Dương Quang Thiện.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2007
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh / Lê Thị Tố Anh; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Xây dựng mô hình hệ thống thông tin kế toán trong các trường cao đẳng công lập trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh / Lê Thị Kim Thoa; Dương Thị Mai Hà Trâm (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ