TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t c�� ��i���n t��� (16 môn)

Môn học: Điện tử công suất và ứng dụng


Điện tử công suất / Nguyễn Thanh Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điện tử công suất / Nguyễn Thanh Phương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH,  2015
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Power electronics / Daniel W. Hart.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2011.
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Power electronics and motor drive systems / Stefanos Manias.
Thông tin xuất bản: London : Elsevier,  2017
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Power electronics. / Dokić Branko L., Blanuša Branko.
Thông tin xuất bản: New York : Springer,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành điện tử công suất / Bùi Hữu Hiên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH,  2014
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Thực hành điện tử công suất / Bùi Hữu Hiên.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH ,  2021
Ký hiệu phân loại: 621.317
Bộ sưu tập: Sách giáo trình