TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: C��ng ngh��� th���c ph���m (16 môn)

Môn học: Biến đổi của thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản

Mô tả chi tiết: Học phần này cung cấp cho học viên kiến thức về sự thuỷ phân, oxy hoá khử, những tác động của chúng làm biến đổi thực phẩm, sự biến đổi của các hợp chất cơ bản (protein, lipid, vitamin), sự biến màu và mùi của thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản.
Công nghệ lên men / Nguyễn Hoài Hương.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 664.024
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành công nghệ lên men / Nguyễn Hoài Hương
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 664.024
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ lên men / Nguyễn Hoài Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 664.024
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Surimi and surimi seafood / edited by Jae W. Park.
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker,  2000
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ lên men / Nguyễn Hoài Hương.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 664.024
Bộ sưu tập: Sách giáo trình