TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (15 môn)

Môn: Quản lý dự án xây dựng nâng cao (17 tài liệu)

 
Construction Project Management / Richard H. Clough, Glenn A. Sears, S. Keoki Sears.
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons,  2000
Ký hiệu phân loại: 624.06894
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Construction project management [electronic resource] : a practical guide for building and electrical contractors / [edited by] Eddy M. Rojas.
Thông tin xuất bản: Fort Lauderdale, Fla. : J. Ross Pub.,  2009
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ tại ban quản lý dự án công trình giao thông Long An / Nguyễn Thị Bích Hạnh; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng ở ban quản lý dự án tỉnh Tây Ninh / Nguyễn Thanh Hải; Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Quản lý dự án xây dựng / Đỗ Thị Xuân Lan.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2007
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng MS Project 2007 / Trần Hành, Nguyễn Khánh Hùng, Hà Huy Tuấn.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đaih học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng / Đinh Tuấn Hải.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng / Đỗ Thị Xuân Lan.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng / Lương Toàn Hiệp, Trương Công Thuận.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý dự án xây dựng : Cẩm nang hướng dẫn thực hành quản lý thi công tại công trường=Construction Project Management / S.Keoki Sears,Glenn A.Sears,Richard H.Clough;Thảo Nguyên,Song Thương (Dịch).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 624.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý dự án xây dựng lập và thẩm định dự án / Bùi Ngọc Toàn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2011
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) trong đánh giá năng lực hoạt động quản lý dự án tại Ban Quản lý Dự án xây dựng ĐHQG-Tp. HCM / Đoàn Công Hầu; Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Ứng dụng MS Project 2007 trong lập tiến độ và quản lý dự án xây dựng / Lương Đức Long...[ và những người khác ].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ứng dụng MS Project trong quản lý dự án xây dựng / Lưu Trường Văn, Lê Hoài Long
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động-Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Urban construction project management / Richard Lambeck, John Eschemuller.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 690.068/4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Việc quản lý dự án xây dựng tại công ty TNHH tư vấn quản lý xây dựng Hưng Đức / Hà Văn Viên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2001
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng quy trình quản lý dự án xây dựng tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam / Nguyễn Đức Tuyên, Lê Kính Vĩnh giáo viên hướng dẫn.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2009
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ