TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (15 môn)

Môn: Động lực học kết cấu (7 tài liệu)

 
Các phương pháp số trong động lực học kết cấu = Numerical Methods in Structural Dynamics / Đỗ Kiến Quốc (chủ biên), Nguyễn Trọng Phước.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2010
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động lực học công trình / Phạm Đình Ba (chủ biên), Nguyễn Tài Trung
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2014
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động lực học công trình / Văn Phượng Nguyễn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2004
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động lực học công trình : bài giảng / Võ Minh Thiện
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Động lực học công trình : Bài tập / Phạm Đình Ba.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng,  2003
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Động lực học công trình biển / Nguyễn Xuân Hùng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  1999
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Ổn định và động lực học công trình / Nguyễn Trọng Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng,  2012
Ký hiệu phân loại: 624.171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng