TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (15 môn)

Môn: Quản lý tài chính trong xây dựng (70 tài liệu)

 
ACCA. Paper F9- Financial management. / Association of Chartered Certified Accountants (Great Britain)
Thông tin xuất bản: London : BPP Learning Media ,  2010
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
ACCA. Paper F9, Financial Management : complete Text.
Thông tin xuất bản: Wokingham : Kaplan Publishing,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Accounting and financial management : developments in the international hospitality industry / edited by Peter Harris and Marco Mongiello.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston ; London : Elsevier/Butterworth-Heinemann,  2006
Ký hiệu phân loại: 657.837
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Analysis for financial management / Robert C. Higgins.
Thông tin xuất bản: [kđ] : McGraw-Hill Irwin,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.151
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Assessing and reforming public financial management / Richard Allen, Salvatore Schiavo-Campo.
Thông tin xuất bản: [kđ] : World Bank,  2004
Ký hiệu phân loại: 352.4
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Các quy định mới về quản lý tài chính kế toán trường học hướng dẫn lập dự toán, thanh quyết toán thu, chi năm 2010-2011 / Thanh Thảo, Tuấn Anh(Hệ thống hoá).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 344.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp quy định mới về quản lý sử dụng tài sản công và quản lý tài chính ngân sách / Khánh Chi, Khánh Hà.
Thông tin xuất bản: Hà Nội Tài chính ,  2017
Ký hiệu phân loại: 657.61
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán 2010 dành cho kế trưởng doanh nghiệp : 175 câu hỏi đáp pháp luật về kế toán, kiểm toán và hướng dẫn mới nhất về chế độ phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp / Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.063
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cash Flow Strategies : Innovation in Nonprofit Financial Management / Richard Linzer, Anna Linzer.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass ,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Chính sách mới về giáo dục - đào tạo và quản lý tài chính, kế toán dành cho hiệu trưởng, kế toán trưởng trường học năm 2009-2010 / Hoàng Anh (Sưu tầm và hệ thống hoá).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2009
Ký hiệu phân loại: 344.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cơ sở quản lý tài chính : giáo trình / Nghiêm Sĩ Thương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Contemporary Financial Management / Jame R. McGuigan,William J. Kretlow , R. Charles Moyer.
Thông tin xuất bản: Singapore : Thomson South-Western,  2006
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Essentials of Financial Management / Jason Laws.
Thông tin xuất bản: Liverpool : Liverpool University Press,  2019.
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Essentials of Financial Management / Laws, Jason.
Thông tin xuất bản: Liverpool : Liverpool University Press ,  2018
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Finance : capital markets, financial management, and investment management / Frank J. Fabozzi, Pamela Peterson Drake.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2009
Ký hiệu phân loại: 332
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Financial management : theory and practice / Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial management : theory and practice / Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/South-Western,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
financial management : theory and practice / EUGENE F. BRIGHAM, University of Florida, MICHAEL C. EHRHARDT, University of Tennessee.
Thông tin xuất bản: Australia : SOUTH-WESTERN CENGAGE Learning,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial management and analysis / Frank J. Fabozzi, Pamela P. Peterson.
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial Management and Analysis Workbook : Step-By-Step Exercises and Tests to Help You Master Financial Management and Analysis / Frank J. Fabozzi, Pamela P. Peterson.
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley,  2003
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial management for decision makers / Peter Atrill.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial management for decision makers / Peter Atrill.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : FT/Prentice Hall / Financial Times,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial management for decision makers / Peter Atrill.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial management for hospitality decision makers / Chris Guilding.
Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier Butterworth-Heinemann,  2002
Ký hiệu phân loại: 647.94
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial Management for Small Businesses Financial Statements & Present Value Models Lindon Robinson
Thông tin xuất bản: [Place of publication not identified] Michigan State University  2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Financial management for water utilities : principles of finance, accounting, and management controls / Ann T. Bui, editor.
Thông tin xuất bản: Denver, CO : American Water Works Association,  2012
Ký hiệu phân loại: 363.610681
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Financial Management from an Emerging Market Perspective
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 895.63
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Financial management of health care organizations : an introduction to fundamental tools, concepts, and applications / William N. Zelman, Michael J. McCue, Noah D. Glick, and Marci S. Thomas.
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Jossey-Bass, a Wiley Brand,  2014
Ký hiệu phân loại: 362.10681
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Financial management strategies for hospitals and healthcare organizations : tools, techniques, checklists, and case studies / edited by David Edward Marcinko, MBA, CMP; Prof. Hope Rachel Hetico, RN, MHA, CMP.
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis,  2014.
Ký hiệu phân loại: WX 157 AA1
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Foundations of finance : the logic and practice of financial management / Arthur J Keown, John D Martin, J. William Petty.
Thông tin xuất bản: New York, NY : Pearson,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Foundations of finance : the logic and practice of financial management / Arthur J. Keown, John D. Martin, J. William Petty.
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of financial management / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of financial management / James C. Van Horne, John M. Wachowicz.
Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Financial Times/Prentice Hall,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Fundamentals of health care financial management : a practical guide to fiscal issues and activities / Steven Berger.
Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Jossey-Bass & Pfeiffer Imprints, Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 362.1068
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giải đáp về quản lý tài chính công / Trần Văn Giao
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia,  2009
Ký hiệu phân loại: 336.006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình quản lý tài chính công : chương trình dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành quản lý tài chính công / Phạm Văn Khoan (chủ biên)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2007
Ký hiệu phân loại: 336.006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Guide to financial management / John Tennent.
Thông tin xuất bản: London : Profile Books,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý ngân sách Nhà nước, quản lý tài chính hành chính sự nghiệp / Huỳnh Văn Hoài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 343.034
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý tài chính đối với ngành Giáo dục - Đào tạo / Bộ tài chính.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2004
Ký hiệu phân loại: 343.03
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Health care budgeting and financial management / William J. Ward, Jr.
Thông tin xuất bản: Santa Barbara, California : Praeger, an imprint of ABC-CLIO, LLC,  2016
Ký hiệu phân loại: 362.1068/1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Healthcare finance : an introduction to accounting and financial management / Louis C. Gapenski.
Thông tin xuất bản: Chicago : AUPHA/HAP,  2005
Ký hiệu phân loại: 362.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Healthcare finance [electronic resource] : an introduction to accounting and financial management, third edition / Louis C. Gapenski.
Thông tin xuất bản: Chicago : AUPHA/HAP,  2005
Ký hiệu phân loại: 362.168
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của tổng công ty khí Việt Nam - CTCP / Nguyễn Hà An;Trương Quang Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại sở xây dựng TP. Hồ Chí Minh / Trịnh Trung Nam;Nguyễn Lan Phương (GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính tại tổng công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương (Petropacific) / Nguyễn Nhơn; Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hoàn thiện quản lý tài chính công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng / Nguyễn Thị Hoa;Trương Quang Dũng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2013
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Hospitality financial management / -
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons,  2007
Ký hiệu phân loại: 647.94068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International finance : the markets and financial management of multinational business / by Maurice D. Levi.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge,  2005
Ký hiệu phân loại: 332.042
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
International financial management / Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.1599
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
International financial management / Geert Bekaert, Robert J Hodrick.
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.1599
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Jossey-Bass academic administrator's guide to budgets and financial management / Margaret J. Barr.
Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass,  2002
Ký hiệu phân loại: 378.106
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kế hoạch quản lý tài chính cá nhân : Phương pháp 9 bước để đạt được tự do tài chính / Vicki Robin, Joe Dominguez.
Thông tin xuất bản:  
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Media
 
Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính sau khi cổ phần hoá tại công ty may Bình Minh / Nguyễn Chí Công.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2000
Ký hiệu phân loại: 332.024514
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Multinational financial management / Alan C. Shapiro.
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Phương pháp quản lý tài chính và nhân sự / Phạm Minh.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý tài chính doanh nghiệp / Trung tâm thông tin và tư vấn doanh Nghiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2008
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản lý tài chính ngân hàng thương mại / Châu Văn Thưởng, Nguyễn Thành Huyên (biên soạn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 332.12068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản lý tài chính tại các trường bồi dưỡng cán bộ quản lý trực thuộc bộ, ngành trung ương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong mô hình tự chủ / Lê Thị Thanh Loan; Hà Thanh Việt, Nguyễn Quyết Thắng (hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2021
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
 
Quản lý tài chính trong doanh nghiệp xây dựng
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH ,  2018
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị tài chính = Essential Of Financial Management / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston; Translator Faculty of Economics Vietnam National university HCMCC.
Thông tin xuất bản: Singapore : Cengage learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị tài chính quốc tế = Multinational Financial management / Ngô Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hồng Nhu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.1599
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo giáo dục và chính sách quản lý tài chính trong trường học / Kim Phượng (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới ,  2017
Ký hiệu phân loại: 344.59707
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Review Papers for Journal of Risk and Financial Management (JRFM)
Thông tin xuất bản: Basel, Switzerland MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute  2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Review Papers for Journal of Risk and Financial Management (JRFM) / Michael McAleer.
Thông tin xuất bản: Switzerland : MPI ,  2020
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Risk and financial management : mathematical and computational methods / Charles Tapiero.
Thông tin xuất bản: Chichester ; Hoboken, NJ : John Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Schaum's outline of financial management [electronic resource] / Jae K. Shim, Joel G. Siegel.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Schaum's outline of theory and problems of financial management / Jae K. Shim, Joel G. Siegel.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  1998
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Small business financial management kit for dummies / by Tage C. Tracy and John A. Tracy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2007
Ký hiệu phân loại: 658.1592
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tổ chức hoạt động và quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước : Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành / Bộ lao động thương binh và xã hội.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2002
Ký hiệu phân loại: 343.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Value for Money : Budget and financial management reform in the People's Republic of China, Taiwan and Australia
Thông tin xuất bản: Acton ACT, Australia : ANU Press,  2018
Ký hiệu phân loại: 354.5100722
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở