TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: K��� thu���t x��y d���ng (15 môn)

Môn: Đấu thầu trong hoạt động xây dựng nâng cao (34 tài liệu)

 
Các quy định về đấu thầu ở Việt Nam và hướng dẫn thi hành / Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2004
Ký hiệu phân loại: 342.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu / Nguyễn Thanh Huyền.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1998
Ký hiệu phân loại: 342
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu / Nguyễn Thanh Tuyền (st).
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí minh : Thành phố Hồ Chí Minh  1998
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang tìm hiểu các quy định về đấu thầu và đầu tư trong xây dựng cơ bản / Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Hà (st)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê,  2000
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đấu thầu trong hoạt động xây dựng / Lê Mạnh Tường, Nguyễn Thị Mỹ Trinh.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 692.8
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng quy chế đấu thầu : văn bản pháp quy mới
Thông tin xuất bản: H : Xây dựng,  1996
Ký hiệu phân loại: 343.07869
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn thi hành luật xây dựng tư vấn giám sát, quản lý dự án, nghiệp vụ đấu thầu, phương pháp xác định ca máy, thiết bị thi công, định giá xây dựng, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và các mẫu thông dụng nhất năm 2010 / Nguyễn Văn Nam (sưu tầm).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trường tiểu học Long Khành B - huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh / Ngô Minh Phương Điền; Trần Thị Kha (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ dự thầu công trình giai đoạn I của nhà xưởng cao tầng tại lô 27, khu công nghiệp Hiệp Bình Phước / Nguyễn Gia Bảo; Cù Minh Đạo (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp công trình nhà văn hóa xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang / Võ Tuấn Kiệt; Trần Quang Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ dự thầu trường mầm non Long Hòa / Bùi Văn Tân; Cù Minh Đạo (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ dự thầu xây dựng và hoàn thiện nhà máy Greenfeed Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long / Hồ Ngọc Khánh Chương; Phạm Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ dự thầu xây lắp phần thô và hoàn thiện công trình căn hộ New Herezon / Lê Nguyễn Hoàng Thiên; Trần Quang Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình công an phường Hòa Thạnh / Đặng Đại Nguyên; Cù Minh Đạo (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình trải thảm bê tông nhựa nóng đường nội bộ khu công nghiệp Hòa Phú / .Lê Thị Mỹ Anh; Trần Quang Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp xây dựng công trình sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Bên Cát - tỉnh Bình Dương / Đặng Hồng Nhung; Trần Quang Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phòng y tế huyện Dầu Tiếng / Trương Đoàn Minh Châu; Trần Quang Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trường mầm non Long Hòa / Đoàn Thị Lê Cơ; Cù Minh Đạo (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Luật đấu thầu và xây dựng / Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã hội,  2010
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật đấu thầu (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật ,  2018
Ký hiệu phân loại: 346.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật đấu thầu (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2019, 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật ,  2021
Ký hiệu phân loại: 346.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật đấu thầu : Được sửa đổi, bổ sung bởi luật sử đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản / Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư pháp,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật đấu thầu năm 2005 : Được sửa đổi, bổ sung năm 2009 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật dược năm 2016 : Quy định mới về quản lý, sử dụng, đấu thầu, phân phối thuốc, nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc / Hữu Đại, Vũ Tươi (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2016
Ký hiệu phân loại: 344.0416
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật xây dựng và luật đấu thầu / Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động Xã hội,  2009
Ký hiệu phân loại: 343.078624
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Mẫu hợp đồng thiết kế - thi công - đấu thầu xây dựng công trình dùng trong việc soạn thảo, đàm phán và quản lý hợp đồng trong họat động xây dựng / Vũ Việt Vân (sưu tầm và biên soạn)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 692.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu của các doanh nghiệp xây lắp / Dương Thạch Quang; Hồ Ngọc Minh (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu công trình xây dựng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Phan Thanh Nhựt; Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu những nhân tố dẫn tới rủi ro trong đấu thầu xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả trúng thầu / Huỳnh Ngọc Hiệp ;Ngô Quang Tường (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 692.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Successful RFPs in Construction : Managing the Request for Proposal Process / Richard T.Fria.
Thông tin xuất bản: USA : McGraw-Hill,  2005
Ký hiệu phân loại: 692.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tìm hiểu Luật đấu thầu ( có hiệu lực 01-04-2006 ).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 346.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu luật đấu thầu / Nguyễn Thành Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 346.02
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Triển khai thực hiện chiến lược đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị tại công ty TNHH Minh Thành. / Trần Minh Tiến; Lê Đình Thái (GVHD)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2010
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Xây dựng website đấu thầu phần mềm / Ngô Quốc Việt giáo viên hướng dẫn, Giang Khình Lâm, Trần Trọng Nghĩa.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2008
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ