SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 2138 nhan đề
Tác giả: Hùng Đình Quý, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội Nhà Văn, 2018
Mô tả vật lý: 247tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Lò Văn Chiến, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội nhà văn Việt Nam, 2018
Mô tả vật lý: 411tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Wilma Robles de Meléndez, Vesna Beck, ,
Thông tin xuất bản: Boston :Cengage, 2019.
Mô tả vật lý: 324p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 370.117
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Chu Thùy Liên, Lương Thị Đại (Sưu tầm), ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội Nhà Văn, 2018
Mô tả vật lý: 903tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Mã A Lềnh (Sưu tầm, biên soạn, biên dịch), ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội Nhà Văn, 2018
Mô tả vật lý: 175 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Tống Đại Hồng, Lương Long Vân, Ma Văn Đức (Sưu tầm, biên dịch), ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn Học, 2018
Mô tả vật lý: 463tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: LòNgân Sủn, Sần Cháng (Sưu tầm, tuyển dịch), ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn Học, 2018
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Vàng Thung Chúng, Vàng Thị Nga, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội Nhà Văn, 2018
Mô tả vật lý: 527 tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Ngô Văn Doanh, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội Nhà Văn, 2018
Mô tả vật lý: 321 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Hoàng Anh Nhân, Vương Anh (sưu tầm, biên dịch, chú thích, giới thiệu), ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội nhà văn Việt Nam, 2018
Mô tả vật lý: 295tr. ; , c21m
Ký hiệu phân loại: 895.9221
Bộ sưu tập: Sách tham khảo