SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 4556 nhan đề
Tác giả: Đào Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Đức Quang (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Trần Trọng Minh, Vũ Anh Sao (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Chí Thắng (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2019
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Trần Thị Hiếu, Nguyễn Thành Đức (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 47tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Lê Thị Thanh Hiếu, Bành Quốc Tuấn (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Lê Thị Hà My, Bành Quốc Tuấn (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 45tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 341.7
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Phan Lệ Thùy Dương, Nguyễn Chí Thắng (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2019
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 343.087
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Trần Thị Quỳnh Như, Nguyễn Minh Nhựt (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2019
Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Phạm Thị Phương Linh, Nguyễn Thành Đức (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Wendy Jones, ,
Thông tin xuất bản: Boston, MA :Thomson/Course Technology, 2004.
Mô tả vật lý: xvi, 332 p. :, ill. ;, 24 cm. +, 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 794.8/1711
Bộ sưu tập: Sách điện tử