SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 2165 nhan đề
Tác giả: Đinh Ngọc Dũng, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016
Mô tả vật lý: 198tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 302.23
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Dương Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Phước, Nguyễn Thị Mai Thu, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016
Mô tả vật lý: 245tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 070.43
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trần Hữu Quang, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2015
Mô tả vật lý: 364tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 302.23
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Tiến Lực (biên tập nội dung), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2011
Mô tả vật lý: 368tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 327.5205
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Huynh Ngọc Minh Ly, Chau Ngoc Thao Nguyen, Dao Thi Anh Thu, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :VNUHCM-Publishing house, 2015
Mô tả vật lý: 190tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Cao Ngọc Thành, , , [và những người khác], ,
Thông tin xuất bản: Huế :Đại học Huế, 2013
Mô tả vật lý: 196tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 617
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Dương Hồng Hải, Hoàng Thị Hiểu, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 791.44
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (chủ biên), , , [và những người khác], ,
Thông tin xuất bản: Huế :Đại học Huế, 2014
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 616.1207547
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Vũ Hào Quang, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016
Mô tả vật lý: 169tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 808.06607
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Võ Thị Bạch Mai, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2004
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Sách tham khảo