SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 4051 nhan đề
Tác giả: Lê Văn Việt Mẫn, Lại Mai Hương, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2014
Mô tả vật lý: 152 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664.001579
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Viện Giáo dục Ngôn ngữ trường đại học Quốc gia Seoul, Hương Mai, Lý Kính Hiển (dịch),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2019
Mô tả vật lý: 223tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 495.78
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Thị Cành (chủ biên), Võ Thị Ngọc Thúy, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2018
Mô tả vật lý: 418tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 650.072
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trường Nhật ngữ Quốc tế KCP, Dương Nhật Hạ (dịch), Nguyễn Tiến Lực (hiệu đính), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2020
Mô tả vật lý: 212tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 495.681
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Phương Khanh, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016
Mô tả vật lý: 158 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 636.089
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: , ,
Thông tin xuất bản: :,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trần Bích Lam, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2013
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 664.07
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trung tâm Hàn ngữ Seoul, Lý Kính Hiển (dịch), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2020
Mô tả vật lý: 169tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 495.78
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Lê Tiến Thường, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016
Mô tả vật lý: 638tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Viện Giáo dục Ngôn ngữ trường đại học Quốc gia Seoul, Hương Mai, Lý Kính Hiển (dịch),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2019
Mô tả vật lý: 223tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 495.78
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn