SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 832 nhan đề
Tác giả: David M, Lampton(Editor), ,
Thông tin xuất bản: California :Stanford University Press, 2001
Mô tả vật lý: 508p. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 327.51
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Thị Bay (chủ biên), , , [và những người khác],
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Y học, 2007
Mô tả vật lý: 562tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 616
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Patrick E Murphy, Gene R Laczniak, Fiona J Harris, ,
Thông tin xuất bản: New York :Routledge, 2017
Mô tả vật lý: 188p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Zhao Qizheng, John Naisbitt, Doris Naisbitt, ,
Thông tin xuất bản: China :New World Press, 2010
Mô tả vật lý: 130p. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 330.951
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Anne T Coughlan, , , [et al],
Thông tin xuất bản: New Jersey :Pearson , 2006
Mô tả vật lý: 602p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.87
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Howard Senter, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 2006
Mô tả vật lý: 108tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Laura Pincus Hartman, Joseph R DesJardins, ,
Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill/Irwin, 2011.
Mô tả vật lý: 608p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 174.4
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: John Egan, ,
Thông tin xuất bản: London :Prentice Hall, 2011
Mô tả vật lý: 299tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Chao Yu Yue, Yu Guangming (photographer), ,
Thông tin xuất bản: China :,
Mô tả vật lý: 152p. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Peter Doyle, Phil Stern,
Thông tin xuất bản: London :Prentice Hall, 2006
Mô tả vật lý: 446tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách điện tử