SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 1781 nhan đề
Tác giả: Trương Gia Hưng, Trịnh Thị Lan Anh(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016
Mô tả vật lý: 128 tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Ngô Lê Hồng Duyên, Trần Thị Tưởng An(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Lê Hoàng Khải, Nguyễn Ngọc Hồng(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Trần Uyển My, Nguyễn Tiến Thắng, Đỗ Thị Tuyến(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Trần Thanh Phong,
Thông tin xuất bản:
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Bài trích
Tác giả: Nguyễn Diễm Phúc, Nguyễn Như Nhứt, Nguyễn Quốc Linh(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Hồ Thị Bích Phương, Nguyễn Hoài Hương(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015
Mô tả vật lý: 122tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Đào Duy Hòa,
Thông tin xuất bản:
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Bài trích
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên, Võ Minh Sơn, Ngô Đức Duy(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Hai(GVHD),
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015
Mô tả vật lý: 127tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ