SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 2302 nhan đề
Tác giả: Nathan Furr, Kyle Nel, and Thomas Zoëga Ramsøy, ,
Thông tin xuất bản:
Mô tả vật lý: vi, 243 pages : , illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4/063
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Chris Zook & James Allen, ,
Thông tin xuất bản:
Mô tả vật lý: 214 pages ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4/06
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Ronald Heifetz, Marty Linsky, ,
Thông tin xuất bản:
Mô tả vật lý: xxv, 252 pages ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 303.3/4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Đỗ Quang Tiến, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội nhà văn Việt Nam, 2018
Mô tả vật lý: 631tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.922
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Khắc Hào, Nguyễn Đình Nhã (Đồng chủ biên), ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa Dân tộc, 2018
Mô tả vật lý: 487tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 915.97
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản:
Mô tả vật lý: pages cm
Ký hiệu phân loại: 658.1/1
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản:
Mô tả vật lý: viii, 341 pages : , illustrations ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4/092
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Karen Berman, Joe Knight , with John Case, ,
Thông tin xuất bản: Boston, Mass. :Harvard Business Review Press, 2013.
Mô tả vật lý: xv, 284 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.15/11
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: W, Chan Kim, Renée Mauborgne, ,
Thông tin xuất bản:
Mô tả vật lý: xxviii, 287 pages : , illustrations ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8/02
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Daniel M, Cable, ,
Thông tin xuất bản:
Mô tả vật lý: viii, 203 pages : , illustrations ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3/14
Bộ sưu tập: Sách tham khảo