SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 1292 nhan đề
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Huyền, , , [và những người khác], Huỳnh Phương Quyên (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2020
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Tác giả: Phan Thành Đức, , , [và những người khác], Huỳnh Phương Quyên (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2020
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Tác giả: Bùi Thị Tuyết Nhung, , , [và những người khác], Lâm Văn Mân (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2020
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Tác giả: Lê Thị Giang, , , [và những người khác], Lâm Văn Mân (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2020
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Tác giả: Thái Bình Dương, , , [và những người khác], Nguyễn Kính (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2018
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Tác giả: Phạm Thị Hồng Đào, , , [và những người khác], Huỳnh Phương Quyên (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2020
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Tác giả: Bùi Thị Thanh Trúc, , , [và những người khác], Lâm Văn Mân (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2020
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Tác giả: Trần Thị Xuân Oanh, , , [và những người khác], Huỳnh Phương Quyên (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2020
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Tác giả: Phan Nguyễn Thiên Ân, , , [và những người khác], Lâm Văn Mân (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2020
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Ngọc, , , [và những người khác], Huỳnh Phương Quyên (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2020
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH