SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 3111 nhan đề
Tác giả: , ,
Thông tin xuất bản: :,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London :Springer, 2008.
Mô tả vật lý: xxiv, 902 p ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 631.403
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Tác giả: David van Praagh , foreword by Stephen J, Solarz, , ,
Thông tin xuất bản: New York :Holmes & Meier , 1996
Mô tả vật lý: xviii, 358 p, , 24cm
Ký hiệu phân loại: 959.304
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: , ,
Thông tin xuất bản: :,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Tác giả: Manuel Castells,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 2001
Mô tả vật lý: 292 p. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 303.4833
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: editors, Jose L, Lozan , , , [et al, ],
Thông tin xuất bản: Hamburg :Wissenschaftliche Auswertungen, 2007
Mô tả vật lý: 384 p. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 333.91
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: , ,
Thông tin xuất bản: :,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Tác giả: Philip Taylor,
Thông tin xuất bản: Honolulu :University of Hawai'i Press, 2000.
Mô tả vật lý: xii, 237 p. : ill. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: , ,
Thông tin xuất bản: :,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Tác giả: Avijit Gupta,
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :John Wiley, 2007
Mô tả vật lý: 689p. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 551.483
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn