Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Công nghệ sinh học thực phẩm /
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng, ,
Mô tả vật lý: 198tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ sinh học thực phẩm /
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng,
Mô tả vật lý: 202tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sinh học phân tử và tế bào dược /
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Lưu Huỳnh Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Đức Hạnh, ,
Mô tả vật lý: 274tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm /
Tác giả: Dương Thanh Liêm, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Yến, ,
Mô tả vật lý: 372tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành công nghệ sản xuất nguyên liệu thực phẩm /
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương, Nguyễn Thị Thu Hương, Chu Thị Bích Phượng, ,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sinh học phân tử tế bào và hóa sinh 1 /
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Đức Hạnh, Lưu Huỳnh Ngọc Dũng, ,
Mô tả vật lý: 246tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng,
Mô tả vật lý: 72tr ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thí nghiệm hóa học và hóa sinh thực phẩm /
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Ngọc Hồng, ,
Mô tả vật lý: 68tr ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hoá sinh môi trường /
Tác giả: Trương Thanh Cảnh, Chu Thị Bích Phượng,
Mô tả vật lý: 296
Ký hiệu phân loại: 577.14
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn