Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong công nghệ sinh học /
Tác giả: Nguyễn Thị Hai, ,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 660.6072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật /
Tác giả: Nguyễn Thị Hai,
Mô tả vật lý: 167tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 632.96
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong công nghệ sinh học /
Tác giả: Nguyễn Thị Hai,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 660.6072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật /
Tác giả: Nguyễn Thị Hai,
Mô tả vật lý: 184tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 632.96
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nguyên lý thiết kế kiến trúc công trình-công cộng /
Tác giả: Lê Trọng Hải, Trương Thị Thanh Trúc,
Mô tả vật lý: 124tr ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 725
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Luật tố tụng dân sự /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Huỳnh Thị Nam Hải , ,
Mô tả vật lý: 162tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành sinh học /
Tác giả: Nguyễn Thị Hai , Nguyễn Hoài Hương, Phạm Minh Nhựt,
Mô tả vật lý: 38tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nguyên lý thiết kế kiến trúc công trình -công cộng /
Tác giả: Lê Trọng Hải, Trương Thị Thanh Trúc,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 725
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật số /
Tác giả: Võ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Trọng Hải,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học /
Tác giả: Nguyễn Thị Hai,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.95
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn