Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Ứng dụng thuật toán di truyền để tối ưu hóa bộ điều khiển mờ trong hệ Acrobat Robo /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Xuân Vinh, ,
Mô tả vật lý: 26 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm /
Tác giả: Dương Thanh Liêm, Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Yến, ,
Mô tả vật lý: 372tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp tính /
Tác giả: Nguyễn Thành Long (Chủ biên) , , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 128
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Điện tử công nghiệp : Bài giảng /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương, ,
Mô tả vật lý: 176 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các phương pháp thí nghiệm cọc /
Tác giả: Nguyễn Thành Trung, ,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 624.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tin học chuyên ngành 2 (phần cơ bản) /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân , Trần Phương Thảo, ,
Mô tả vật lý: 214tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 006.693
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tin học chuyên ngành 2 (phần cơ bản) /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân , Trần Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 218tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 006.693
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các phương pháp chống vách hố móng đào sâu /
Tác giả: Nguyễn Thành Trung, ,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tin học chuyên ngành 3 -Đồ họa /
Tác giả: Nguyễn Thanh Tân, Trần Phương Thảo, ,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp tính /
Tác giả: Nguyễn Thành Long (chủ biên), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn