Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng công trình cầu đường trên nền đất yếu : Bài giảng môn học /
Tác giả: Phan Dũng, Trương Quang Thành, ,
Mô tả vật lý: 163 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sinh học phân tử tế bào và hóa sinh 1 /
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Đức Hạnh, Lưu Huỳnh Ngọc Dũng, ,
Mô tả vật lý: 246tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình ứng dụng truyền thông đa phương tiện /
Tác giả: Phan Vĩnh Phúc,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đồ họa ứng dụng /
Tác giả: Khoa công nghệ thông tin - Bộ môn Công nghệ Phần mềm,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tin học trong phân tích kết cấu đường /
Tác giả: Đỗ Minh Thạnh,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 625.7250285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin /
Tác giả: Văn Như Bích B (chủ biên), Võ Hoàng Khang,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 003
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tin học trong phân tích kết cấu /
Tác giả: Võ Minh Thiện, Thái Phương Trúc,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.170285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ học đất : Bài giảng /
Tác giả: Trương Quang Thành, Phan Dũng, ,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.151
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tin học trong phân tích địa kỹ thuật (plaxis) /
Tác giả: Nguyễn Thành Trung, ,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.1510285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sinh học phân tử và tế bào dược /
Tác giả: Chu Thị Bích Phượng, Lưu Huỳnh Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Đức Hạnh, ,
Mô tả vật lý: 274tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn