Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản /
Tác giả: Nguyễn Hữu Lân, Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Văn Giang, ,
Mô tả vật lý: 141 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản /
Tác giả: Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh,
Mô tả vật lý: 196tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kết cấu bê tông cốt thép phần cấu kiện cơ bản /
Tác giả: Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh,
Mô tả vật lý: 196tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước /
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng, ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.183412
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước /
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng, ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.183412
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kết cấu bê tông cốt thép 2 /
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng, ,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 2 /
Tác giả: Nguyễn Việt Hưng, ,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đồ án bê tông cốt thép 1 /
Tác giả: Khổng Trọng Toàn, Nguyễn Thị Thùy Linh, ,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn