Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
T chc s kin /
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 210tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Dch v chăm sóc khách hàng /
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích thiết kế và xây dng chương trình qun lý đào to trưng Cao đng Sư phm Cà Mau /
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế d án I =
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 371.36
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Qun tr khu vui chơi ngh dưng /
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 647.94068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế d án I =
Tác giả: Lê Vĩnh An,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 371.36
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Project design II /
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 371.36
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế d án II =
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 156tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 371.36
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
T chc s kin /
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 214tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn