Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích thiết kế và xây dựng chương trình quản lý đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau /
Tác giả: Đàm Duy Long, Nguyễn Quốc Sử, ,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Quản trị khu vui chơi nghỉ dưỡng /
Tác giả: Đàm Duy Long, ,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 647.94068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế dự án ii (project design ii) /
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 172
Ký hiệu phân loại: 371.36
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế dự án i (project design i) /
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 92
Ký hiệu phân loại: 371.36
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Dịch vụ chăm sóc khách hàng /
Tác giả: Đàm Duy Long, ,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế dự án I = Project design I /
Tác giả: Lê Vĩnh An, Đàm Duy Long, ,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 371.36
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tổ chức sự kiện /
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 214tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tổ chức sự kiện /
Tác giả: Đàm Duy Long, ,
Mô tả vật lý: 210tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế dự án I = Project design I /
Tác giả: Đàm Duy Long, ,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 371.36
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế dự án II = Project design II /
Tác giả: Đàm Duy Long, ,
Mô tả vật lý: 156tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 371.36
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn