Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho các xã nông thôn mới trên địa bàn huyện đồng phú,
Tác giả: Đàm Vũ Đức, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 158tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm,
Mô tả vật lý: 208tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn