Trang 1 trong 42 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu ảnh hưởng nông độ khóa đa lượng đến sự hình thành và phát triển chồi lan PHALAENOPSIS
Tác giả: Đào Thị Lý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chương trình quản điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau /
Tác giả: Trương Tấn Lời,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tổ chức hoàn thiện công tác quản và tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản
Tác giả: Nguyễn Thị Lê Dung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng gis xây dựng cơ sở dữ liệu quản môi trường KCN Ven sông Thị Vải, tỉnh Bà Rịa , Vũng Tàu
Tác giả: Đào Thị Thanh Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí quản doanh nghiệp phát sinh trong kỳ của đơn vị sản xuất do
Tác giả: Đào Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Rủi ro pháp khi khởi nghiệp /
Tác giả: Đạo Thị Ánh Nguyệt,
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích các chỉ tiêu hoá trong quy trình công nghệ sản xuất đường mía /
Tác giả: Nguyễn Kính,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tổng quan về bụi và các phương pháp xử bụi - Đề xuất công nghệ và thiết kế hệ thống xử cho nhà
Tác giả: Đào Thị Kim Ngọc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản điểm sinh viên theo hệ đào tạo tín chỉ cho trường đại học Kỹ Thuật Công Nghệ /
Tác giả: Cao Tùng Anh,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản họat động nhập khẩu - Cơ chế, chính sách và biện pháp :
Tác giả: Nguyễn Hữu Khải,
Mô tả vật lý: 351 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 382.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn