Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ
Tác giả: Đào Văn Tuyết,
Mô tả vật lý: 22tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 610.285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh phục vụ
Tác giả: Đào Văn Tuyết,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 610.285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghệ thuật chơi chữ trong ca dao và bình giải ca dao /
Tác giả: Triều Nguyên,
Mô tả vật lý: 430tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786046201786
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Địa danh trong phương ngôn tục ngữ-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071201
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa dân gian về tình yêu lứa đôi trong ca dao người Việt :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 686tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049028984
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Địa danh trong phương ngôn tục ngữ-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 474tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071232
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Địa danh trong phương ngôn tục ngữ-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 443tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071218
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế chung cư Cửu Long phường 13-quận Bình Thạnh /
Tác giả: Đào Tự Quý,
Mô tả vật lý: 183tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp hoàn thiện mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Tác giả: Đào Trọng Bình,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Địa danh trong phương ngôn tục ngữ-ca dao Ninh Bình.
Tác giả: Mai Đức Hạnh,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 21cm.
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049071225
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn