Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính minh họa cụ thể - Khoản mục doanh thu và khoản phải thu. /
Tác giả: Trần Thu Phương Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán đến chất lượng báo cáo tài chính của
Tác giả: Trần Quốc Hùng,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 174.9657
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình Quần vợt :
Tác giả: HướngXuân Nguyên,
Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 796.342
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên bậc đại học hệ chính quy đối với chất lượng dịch
Tác giả: Vũ Thị Xuân Hải,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN: 1341820015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn