Trang 1 trong 58 kết quả
Sắp xếp theo
Giải pháp bảo đảm việc thực hiện đeo bảng tên từ thực tiễn trường đại học Công nghệ Tp Hồ Chí Minh /
Tác giả: Đỗ Công Duy,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 378
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Kỷ yếu hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ vì mục tiêu phát triển bền vững /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 600
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cải tiến phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mac-Lênin tại trường Đại học dân lập Kỹ thuật Công
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 32 cm
Ký hiệu phân loại: 335.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Dự định khởi nghiệp bằng phương thức nhượng quyền thương mại của sinh viên trường đại học Công nghệ
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Thúy,
Mô tả vật lý: 186tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Xây dựng cổng thông tin đào tạo trực tuyến trường Đại học Công nghệ Tp.HCM /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 371.334
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên tại Trường đại học
Tác giả: Nguyễn Đặng Khoa,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hội nghị tổng kết khoa học công nghệ lần 9 /
Tác giả: Trường Đại Học Bách Khoa Tp, HCM,
Mô tả vật lý: 227 tr. ; , 32 cm
Ký hiệu phân loại: 600
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu trường đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh /
Tác giả: Phạm Thị Huỳnh Như,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp thành phố chủ đề bàn về nội dung và phương pháp giảng dạy lĩnh vực Tài
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 509tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 332.07
ISBN: 9786049224799
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Giải pháp phát triển "phong trào sinh viên 5 tốt" cho sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường đại
Tác giả: Võ Ngọc Đoan Trinh,
Mô tả vật lý: 33tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 371.89
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn