Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Đo và điều khiển nhiệt độ bằng máy tính /
Tác giả: Đặng Hoàng Anh Quyên,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 629.895
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nhận dạng ổn định động hệ thống điện bằng mạng Nơron /
Tác giả: Phạm Thế Hoàng,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.31910285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn